top of page

                            

 

                          Z čeho vycházíme - pedagogická koncepce

 

 

 

 

 

  • V přístupu k dětem vycházíme z alternativních pedagogických přístupů jako je Montessori a Waldorfská pedagogika a inspirujeme se i principy Intuitivní pedagogiky.

  • Ovlivnily nás knihy jako Respektovat a být respektován, Vychováváme děti a rosteme s nimi od Naomi Aldort nebo Koncept kontinua od Jean Liedloffové. Jejich zásadami a principy se při komunikaci s dětmi snažíme řídit.

  • Náš výchovně-vzdělávací program je inspirován lesními mateřskými školkami v rámci Asociace LMŠ.

  • S dětmi jsme venku za každého počasí, pouze při hodně nepříznivých podmínkách se s dětmi uchylujeme do zázemí.

  • Poskytujeme dětem přirozené eko-výchovné působení.

  • Do výchovně-vzdělávací koncepce jsou zařazeny tematické oblasti z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzělávaní.

 

Dětem je umožněn individuální rozvoj v hlavních oblastech kompetencí předškolních dětí umocněný pravidelným pobytem v přirozeném prostředí přírody.

 

Hrubá a jemná motorika

V prostředí přírody nejsou předem uměle vytvořené rovné plochy, člověk se musí vypořádávat s nerovnostmi terénu. Tím se jednak zlepšuje motorika, zpevňuje posturální svalstvo a také vede k častějšímu zapojování centrální nervové soustavy.

Hrubá motorika se zlepšuje v přírodě tréninkem rovnováhy na nerovném povrchu, nošením větví, přeskakováním kořenů, lezením po stromě, klouzáním, což děti s velkou radostí každodenně v přírodě dělají.
Jemná motorika je zapojována prostřednictvím manipulace s drobnými přírodninami (jehličí, kaštany, bukvice, kamínky, tráva, plody, sázení semínek) a cílenými výtvarnými činnostmi.

 

Sociální kompetence

V přírodě vzniká řada situací vyžadujících spolupráci, respekt, řešení konfliktů dohodou.

Rozvoj komunikačních dovedností.

Věkově smíšená skupina nabízí řadu sociálních interakcí – starší pomůžou mladším, silnější slabším, naučí nás rozpoznávat své pocity a pocity druhého.

 

Rozvoj sebevědomí a sebepojetí

Rozpoznat vlastní hranice, pocity a potřeby (proměnlivost tělesné teploty při aktivitách).

Každé dítě si může najít strom, na který dokáže vylézt, větev, kterou přeskočí, rostlinu, kterou umí určit.

Navozování pocitů sdílení raději než soutěživé prostředí; ve svých schopnostech se mezi sebou lišíme.

 

Kreativita a fantazie

Přirozené prostředí přírody nenabízí předurčené činnosti ani předměty (hračky) na hraní. Děti si samy vybírají předměty a vymýšlejí hry.

 

Znalosti o přírodě a ekologii

Děti se učí tím, že pozorují přírodu z bezprostřední blízkosti. Zažijí proměnu místa v průběhu ročního cyklu, poznají jaké panují vztahy mezi živou a neživou přírodou, mezi zvířaty, rostlinami. Pochopí propojenost vzájemných vztahů i to, jakou tam ony zaujímají místo. Učí se celostnímu pohledu na svět. Budují si respekt k přírodním zákonitostem a ohleduplný vztah k životnímu prostředí.

 

 

 

279034068_7753485131343451_7354379737430768279_n.jpg
fotky škola 4.jpg
101468486_1676887242460838_5553554419246694400_n.jpg
received_696397635535337.jpeg
327462058_1186761978622681_2429760843965572110_n (2).jpg
320890324_544001724327123_2315804501565536336_n.jpg
bottom of page