Kdo jsme - průvodci dětí

 

My, jako průvodci dětí, chceme být v pozici rádce a podporujícího partnera, který dítěti jako rovnocennému partnerovi pomáhá na jeho cestě objevování a učení se a projevuje maximální vstřícnost, otevřenost a trpělivost k dítěti.

Mgr. Sandra Černá
Koordinátor/Průvodce - asistent

 

Sandra absolvovala Filozofickou fakultu J. A. Komenského v Bratislavě, obor Slovenský jazyk a literatura a Sociální pedagogika.  Při studiu pracovala s dětmi se speciálními potřebami, kde využívala své znalosti fyzioterapie, kterou studovala na střední škole a kognitivního vzdělávání podle profesora Reuvena Feuersteina. Po studiu odjela do Anglie studovat angličtinu. Po roce odjela do Indie na půl roku a pak po měsíci v Himalájích, kde pod Annapurnou zanechala část sebe, se měsíc učila jezdit na vlnách a potápět v Kambodži a Thajsku. Po návratu působila kromě jiného jako učitelka literatury a anglického jazyka na gymnáziu na Slovensku. Pak několik let žila v Londýně, kde pracovala i jako učitelka angličtiny pro přistěhovalce a začala studovat a pracovat jako fundraiser a projektový manažer pro mezinárodní hudební festival v Londýně. Organizovala také výstavy současného vizuálního umění v londýnských galeriích. Dostala pozvání na stáž v umělecké organizaci v San Franciscu, kde strávila několik měsíců jako asistent programovému řediteli. Pak přišla nabídka ze Středočeského kraje SR na pracovní pozici kulturního manažera , kde počas svého působení vytvářela nový grantový systém na podporu kultury a umění. Po odchodu do ČR pracovala jako projektový manažer pro mezinárodní charitativní organizaci Sue Ryder International a koordinovala rozvojové projekty ve Východní Evropě, zejména v Albánii. Vzdělává se prostřednictvím nabídek členské ALMS podle příležitostí. Zastává funkci koordinátora aktivít LBDK,z.s. Je maminkou dvou dětí.

Tomas_fotka.jpg

Tomáš Kadlec

Průvodce - pedagog

Tomáš je studentem třetího ročníku VOŠ pedagogické - Svatojánská kolej ve Svatém Jáně pod Skalou, kde v současné době bydlí na koleji. Jinak pochází z Plzně, a jeho oblíbeným místem je Šumava, kde tráví hodně volného času aktivním sportováním. V rámci praxe navštívil 9 mateřských škol a jednu družinu. Z toho absolvoval praxi v šesti různých lesních školkách. Také pomáhal při organizování Lesní olympiády a vedl outdoorový tábor ve Svatém Jánu pod Skalou. Preferuje zážitkovou pedagogiku a individuální přístup k dětem. Dělat průvodce v lesní školce je to, co by chtěl dělat jako svoje zaměstnání. Srdcem je sportovec a snaží se děti vést co nejvíce ke sportu a zdravému pohybu v přírodě. Kromě pedagogického vzdělání, je ještě vyučený kuchař, a rád s dětmi vaří. Také se zabývá zdravou výživou. Během studia na Svatojánské koleji úspěšně složil zkoušky z hry na piáno a pro zábavu hraje na šamanský buben. Také ho baví land art.

Lea Štochlová

Průvodce

 

Aktivita: hudební a tvořivá dílna

Lea vystudovala na VŠE v Praze diplomacii, a psychologii a sociologii, a  poté pracovala v marketingu velké mezinárodní firmy. Po narození dětí (má 3 syny) se však změnil styl i smysl jejího života a i to ji zavedlo k práci s dětmi, ke vzdělávání v této oblasti a v neposlední řadě k roli průvodce v LK Mohykáně v uplynulých letech. Absolvovala půlroční program pedagogického minima Provázet vědomě a odborně. Mezi její další zájmy patří osobní rozvoj, hudba, tanec, dřevořezba a další tvořivé činnosti. V rámci průvodcovství v lesním klubu nabízí dětem bezpečný prostor k seberozvoji, k poznávání a objevování, ve kterém podporujeme osobnost každého dítěte v její úžasné jedinečnosti, se vším, co jí bylo do vínku dáno. Inspirována mimo jiné respektujícím partnerským přístupem k dětem či prvky Waldorfské pedagogiky se zaměřuje na to, aby rostla nejen dětská mysl a tělo, podle jejích idividuálních potřeb v aktuální fázi vyvoje, ale zároveň se neopomíjel a v nemenší míře rozvíjel i jejich duch. S láskou předává dětem poselství, že příroda je moudrá a my můžeme plynout s ní v jejím přirozeném rytmu. 

S radostí, otevřeným srdcem, myslí a zdravým tělem se ze šťastných dětí stávají šťastní dospělí, kteří se neustále učí a tím rostou ... a my s nimi :-)

Peter Končula

Dobrovolník

  

Aktivita: rukodělné dílničky

Peter absolvoval ČVUT v Praze. Působil přes 20 let v armádě, kde zastával řadu funkcí, např. byl důstojníkem pro psychologické operace, náčelníkem centra pro podporu uživatelů armádního informačního systému atd. Věnoval se také výcviku psů, založil a vedl 2 výcvikové centra v Praze. Jejich hlavním cílem je, aby se majitelé naučili správně komunikovat se svými mazlíčky. Psy připravují na fungování v každodenním životě. Peter se hodně zaměřoval na práci s problematickými psy. 

Pak prožil transformační období, kdy jeho životní cesta nabrala úplně jiný směr. Po absolvování řady terapeutických a seberozvojových výcviků se posledních 8 let věnuje individuálním terapiím, masážím, práci s tělem a se sexualitou a organizuje dlouhodobé programy pro páry a životní partnery a další seberozvojové semináře. 

Hodně času nyní věnuje svým dvěma synům, manželce a rekonstrukci domku na Berounsku.  

 

www.peterkoncula.cz 

Zuzka fotka.jpg

Zuzka Medvecká 
Učitel lesní školy

Zuzky největší zálibou je zalíbení v životě a v jeho poznávání. Pozorování přírody, dětí kolem ní, lidí, naslouchání, studium. A tak, i když po absolvovaní doktorského studia etnologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze opustila školní lavice, ptá se a přemýšlí dál. Jako adaptační specialista v mezinárodní firmě pracovala na předcházení a řešení konfliktů. V neziskových organizacích mapovala situace v různých společenstvích a navrhovala jejich řešení. Celou tu dobu pro občanské sdružení Technická přestávka, o.s. organizovala zážitkovo-vzdělávací tábory pro vysokoškoláky.
Ráda čte, poslouchá příběhy a hudbu, tancuje a zpívá. Ze všeho nejraději ale podporuje lásku k životu, k lidem a k lepšímu poznání všeho kolem nás.

277706075_340522544805527_389488099994424085_n.jpg

İlknur Ayla Birinci
Dobrovolnice - Evropský sbor solidarity

Hi! I’m Ayla. I’m 27 years old. I live in Sakarya/Turkey with my family. I'm an architect. I completed Primary School and High School in my town. In 2019, I graduated and obtained a Bachelor's degree in Architecture from Istanbul Technical University. In the future, I want to continue my studies in The Department of Architecture. In general, I'm a hardworking person and I work regularly for my goals. In the during time, I have joined many social and educational activities that develop my communication skills so far, so I can easily adapt to teamwork. I'm interested in creativity and cultures. I think getting to know the world improves our imagination, so I want to learn about different cultures. Thanks to all my experiences, I realized it is valuable to share our knowledge with others, so I decided to participate in volunteering project in LBDK,z.s. I think, I can support to children’s peace and motivation. We can organize creative workshops and other events together, this will strengthen our friendship. I can talk about Turkish culture and language to children. I hope everything will be fine. Best wishes, İlknur Ayla Birinci

 

Ahoj! Jmemuji se Ayla Birinci. Je mi 27 let. Se svou rodinou žiji v Sakarya/Turecko. Jsem architekt. Základní školu a střední školu jsem dokončila v mém městě. V roce 2019 jsem absolvovala a získala Bakalářský titul v oboru architektury na Istanbulské technické univerzitě. V budoucnu chci pokračovat ve studiu na katedře architektury. Myslím, že jsem pracovitý člověk a snažím se dosáhnout své cíle. V průběhu času jsem se připojila k mnoha sociálním a vzdělávacím aktivitám, které rozvíjejí mé dosavadní komunikační schopnosti, takže se mohu snadno přizpůsobit týmové práce. Zajímám se o kreativitu a různé kultury. Myslím, že poznávat svět zlepšuje naši představivost, takže se chci dozvědět o různých kulturách. Díky všem mým zkušenostem, jsem si uvědomila, že je cenné sdílet naše znalosti s ostatními, a tak jsem se rozhodla podílet se na dobrovolnickém projektu v LBDK, z.s. Myslím, že mohu podpořit dětský klid a motivaci. Můžeme spolu pořádat tvořivé dílny a další akce, to bude posilovat naše přátelství. Ráda budu s dětmi mluvit o turecké kultuře a jazyce. Věřím, že mně čekají hezké zážitky. İlknur Ayla Birinci

(překlad Google)

 

Richard_foto.jpg

Mgr. Richard Černý

Ředitel/Průvodce/Učitel lesní školy

Aktivita: lesní tělocvik/trivium

Richard vystudoval tělocvik v Hradci Králové, předškolní pedagogiku v Berouně a stavárnu na Kladně. Přes Londýn a Žilinu se vrátil do Berouna. Pracoval mimo jiné jako divadelní technik, vychovatel ve vězení, obchodní zástupce, aby se vrátil k práci s dětmi. Ve Studánce je nejraději v přírodě (kde předává své zkušenosti ze skauta) a  na hřišti.  Rád objevuje nové cesty a provádí jimi předškoláky a školáky.

Karolina_foto.jpg
Karolína Tomašiková
Kancelář/Tvořivá dílna

Karolína žije od narození v Berouně, vystudovala střední školu s maturitou, obor Rodinná škola se zaměřením na ekonomicko-administrativní služby. V průběhu několika let pracovala střídavě vždy ve státní správě, nebo v sociální oblasti, ve které působila tři roky jako osobní asistentka zdravotně postižených dětí a rok jako pečovatelka v domově pro seniory. Absolvovala kurz pracovníka v sociálních službách a kurz podpory zavádění kvality sociálních služeb. Ve volném čase ráda čte, vyrábí různé dekorace, věnce, nebo vytváří minizahrádky v květináčích. Má ráda přírodu a procházky po zoologických zahradách, protože miluje zvířata a nejvíce svou jezevčici Dorotku a kocourka Flíčka.

45015718_10218061181743785_2013927516762

Radka Häuslerová

Hlavní pedagog

 

Aktivita: předškolní aktivity

Radka je studentkou VOŠP ve Svatém Janě pod Skalou, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Vystudovala jsem SOŠ v Hořovicích, obor Ekologie a tvorba životního prostředí.  Má ráda pohyb (plavání, procházky, jízdu na kole, na kanoi, lezení) a pobyty v přírodě. Jejím koníčkem je Sportovní kynologie. Ráda by ve svém životě dělala něco, co má smysl proto si vybrala obor předškolní a mimoškolní pedagogika. 

P7112815.jpg

David Čuba
Kuchař/Průvodce
 

Aktivita: hry v lese 

David vystudoval všeobecné gymnázium a má výuční list v oboru brusič skla. Také absolvoval kurz pracovníka v sociálních službách. Pracoval ve sklárnách Nižbor, potom v Jiné Kávě jako kuchař a asistent v socioterapeutickém týmu.

Mezi jeho zájmy patří: četba, výtvarné umění, historie, práce na zahradě, chůze lesem. Taky rád zajde na koncert.

Zuzka_edited.jpg
Zuzka Malá 
Průvodce - Dubínek

 

Zuzka pochází se severních Čech a do Berouna ji přivedla touha poznat kraj Oty Pavla, kde zjistila, že zde je to místo, kde chce žít.
Je vyučená cukrářka s maturitní nástavbou v oboru Restaurační a hotelový provoz. Láska k přírodě, dobrému jídlu a zdravému životnímu stylu ji provází prakticky celým životem. Ráda cestuje po koutech České vlasti. Od dětství jezdí na koni a preferuje principy přirozené komunikace s koňmi. Ve svém volném čase ráda sportuje, zejména běhá, boxuje, jezdí na in-line bruslích. Také ráda chodí se svými dvěma dětmi do přírody a snaží se jim předat co nejvíce zkušeností, aby i ony mohly s šetrností, láskou a úctou chránit naši planetu Zemi.
Toto poslání se jí zatím daří naplňovat přes lesní mateřskou školku Studánka a je pro ni velkou ctí, se tohoto malého-velkého ,,projektu" účastnit :) 

received_3243354162645310.jpeg

Irena Chloubová
Učitel lesní školy

Irena je Mamba - 2v1 - maminka a babička. Má dospělou dceru Terezu a tři dospělé syny Jakuba, Martina a Šimona. Má tři vnoučata - Lukyho, Elu Marii a Matouše. Život s dětmi je její každodennost, která ji pořád těší.

Se svými dětmi zůstala 12let v domácnosti, aby si užily pohodové a radostivé dětství a mohla se věnovat jejich výchově a aktivitám. Její bývalý prostorný dům byl neustále otevřeným zázemím - openhouse -  pro mnoho dětí i dospělých z okolí.

 Našla si přitom čas i na svoje další aktivity -  cestování a vzdělávání.

 

Její pedagická  činnost začala hned po studiu gymnázia, kdy začala učit na základní škole a dálkově studovat PedFUK v Praze. Po studiích v r. 1989 nešla učit, ale věnovala se obchodní činnosti v módní a oděvní oblasti a později ve stavebnictví jako vedoucí oddělení odbytu. Absolvovala certifikované kurzy v meditačním centru ve Waldhausu ve Švýcarsku, kurzy masáží a kosmetiky u Heitland a Petre, kurz angličtiny pro předškolní děti Easy English u Mileny Kelly, kurzy psychologie dítěte  - Respektovat a být respektován, Asertivita v kontaktu s dětmi a rodiči. -  u PhDr. Jany Nováčkové. Zajímala a zajímá ji alternativní medicína a absolvovala 2 roky studia na České škole klasické homeopatie u Mgr. Pavla Opelky RHom.. Pedagogické vzdělání si prohloubila studiem na VOŠ Bean - obor Předškolní pedagogika.

Absolvovala také kurzy potápění CMAS a kurzy jógy u MUDr. Lenky Lorencové.

Během dalších let vedla kurzy výtvarné výchovy ve sdružení Roztoč a kurzy angličtiny pro ZvlŠ Roztoky. Učila  několik let v mateřské škole v Libčicích, Úholičkách. Byla u rozjezdu ZŠ a MŠ Noutonice.

Zavedla a soukromě provozovala malé jógové centrum pro děti  ve Velkých Přílepech a vydala publikaci Svět je úsměv s metodikou jógy a meditací pro děti. Podílela se na rozjezdu Fotoexpedic s Ing. Martinem Kamínem.

Podílela se na vydávání e - časopisů Léčitelé a Focus Magazine.

 

Několik let se soukromě věnovala homeopatické a terapeutické praxi.

Podílela se na organizaci kulturních akcí jako členka kulturního výboru v obci, kde žije.

 

Jejím limitem nevyššího místa na Zemi je nadmořská výška 5600m na treku do basic campu pod Kanchenjunga v Himalájích a nejhlouběji se zvládla potopit do hloubky36m na Saint John´s Reeves v Egyptě mezi  žraloky útesové a delfíny. Procestovala napříč indonézské ostrovy Jávu, Sumatru a Bali. V peruánských Andách a Amazonii se potkala se šamany a jejich léčitelským uměním. Pobývala několikrát na Arubě v Karibiku, kde se věnovala rodině. Navšívila pár kulturně, společensky i architektonicky zajímavých míst v Evropě, Africe, na Ukrajině i v Rusku.

 

Irena se považuje za přirozenou průvodkyni dětí i dospělých v jakémkoliv prostoru a čase a ví, že tuto dovednost zřejmě podědila po své babičce a mamince, které se pedagogice také kdysi věnovaly.

Irena je denně v přírodě, žije na venkově. Ráda čte a poslouchá hudbu, kreslí, maluje akvarelem, hraje na piano, píše a veršuje do šuplíku, zahradničí a renovuje, cestuje, jóguje - od všeho trochu. Teď se chystá postavit si chatu na Okoři. Je pořád mezi lidmi s lidmi.

Motto, kterým se řídí má tři věty- Rozumný cit a citlivý rozum. Laskavě a důsledně. Příroda je všechno.