top of page
dzs.jpg
logo ehp.png
logo--en_(1).jpg
msmt_(1).jpg

FONDY EHP - Program Vzdělávání 


Fondy EHP podporují spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Umožňují vytvářet společné projekty, sdílet zkušenosti nebo vyjíždět na studijní pobyty a krátkodobé stáže.

 

Obecné podmínky

Do každého projektu musí být zapojena alespoň jedna partnerská organizace z  Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska – většinou to bývá škola, ale může se jednat i o soukromou firmu, výzkumné centrum, zdravotní středisko, neziskovou organizaci, kulturní instituci a podobně.

Projekty institucionální spolupráce

Projekty mají posílit institucionální spolupráci mezi českými institucemi a institucemi z  donorských zemí na všech úrovních vzdělávání. Zvláštní důraz je přitom kladen na témata demokracie, aktivního občanství a inkluzivního vzdělávání. 

Cíle projektů 

Projekty mají posílit internacionalizaci a spolupráci mezi partnerskými institucemi a měly by mít také dopad na výuku. Cílem je aplikovat nové výukové metody a postupy, které budou lépe reagovat na potřeby studentů a žáků. 

 

Kdo si může požádat o projekt? 

 • České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 

 • České instituce terciárního vzdělávání s ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) 

Kdo může být partnerem projektu? 

 • Instituce/organizace z České republiky a donorských států 

 • Instituce/organizace z dalších zemí, které jsou příjemci Fondů EHP, se mohou projektu účastnit bez nároku na finanční podporu 

V rámci projektu je možné: 

 • Inovovat a vytvářet kurikula, společné studijní programy a kurzy

 • Pořádat aktivity vzájemného učení (workshopy, semináře, kulaté stoly), kde budou zaměstnanci zapojených institucí sdílet inovativní metody a příklady dobré praxe ve vzdělávání

 

Výstupy projektu jsou například učební plány, společné studijní programy, výukové materiály, studie, workshopy, uspořádané aktivity vzájemného učení a vyzkoušení nových metod ve výuce. 

Projekty zaměřené na demokracii, aktivní občanství a inkluzivní vzdělávání budou upřednostněny ve výběrovém procesu.  

Projekty mobilit

Projekty mobilit umožňují studijní pobyty, stáže a studijní návštěvy mezi Českou republikou a Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

Cíle projektů 

Žáci, studenti i pracovníci ve vzdělávání si díky účasti v  projektech zlepší své dovednosti a kompetence a osvojí si nové znalosti.  

Kdo si může požádat o projekt? 

 • České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 

 • České instituce terciárního vzdělávání s ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) 

 • České veřejné instituce působící v oblasti školního vzdělávání na národní úrovni (NPI ČR), Česká školní inspekce) 

 • Kraje, obce a dobrovolné svazky obcí v ČR, jejichž předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství (zřizovatelé škol) 

Kdo může být partnerem projektu? 

 • Instituce/organizace z donorských států 

 • Švýcarské instituce aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (VET), které mají uzavřenou dohodu o spolupráci s Lichtenštejnskem 

 • Švýcarské vysoké školy za předpokladu, že vysílají na mobilitu studenta nebo zaměstnance s lichtenštejnskou státní příslušností 

V rámci projektu lze realizovat

 • Mobility žáků středních škol (studijní a výměnné pobyty, praktické stáže)

 • Mobility studentů vysokých škol (studijní pobyty a praktické stáže)

 • Mobility zaměstnanců škol a odborníků na vzdělávání (výukové pobyty, stínování, školení)

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

info@dzs.cz

bottom of page