top of page
logo beroun.png

Tímto informujeme  o zapojení se do další etapy realizace projektu „MAP“, konkrétně projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun III. (krátce „MAP III.“), který bude realizován v území SO ORP Beroun v období od 1.10.2022 do 30.11.2023 a jehož hlavním řešitelem, nositelem projektu, bude nadále město Beroun jako představitel ORP.

 

MAP III. bezprostředně navazuje na aktuálně probíhající projekt MAP II., jehož společné výsledky a výstupy jsou k dispozici na webových stránkách http://www.mapberoun.cz/.

Kontakt

Ing. Jitka Štembergová
Manažerka projektu MAP ORP Beroun II.

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Městský úřad Beroun
tel: +420 311 654 185
e-mail: map@muberoun.cz
www.mesto-beroun.cz

 

MAP_lg_WEB_zakladni.webp
bottom of page