top of page

Ukázka dne a doprovodných rituálů

 • 8:00 – 8:15 vyzvednutí dětí

 • 8:30 - 8:45 uvítací rituál, uvedení tématu dne, popř. týdne a přiblížení dnešního dne dětem

 • 9:00 – 9:30 odchod do lesa, sbírání materiálu, pozorování, hra, výchovně vzdělávací aktivita související s daným obdobím

 • 10:00 -  hygiena, svačinka

 • 10:30 – 11:30 odchod do lesa - volná hra, sbírání materiálu, pozorování, hra, výchovně vzdělávací aktivita

 • 11:45 – 12:00 hygiena, příprava na oběd

 • 12:00 – 12:30 oběd, úklid

 • 12:30 – 13:30 odpočinek, čtení či vyprávění pohádek

 • 13:30 – 14:45 vyrábění, předškolní příprava

 • 14:45 – 15:15 svačinka

 • 15:15 – 15:45 příprava na odchod, hra na louce u zázemí

 • 16:00 - 16:30 předávání dětí

NABÍZENÉ ŘÍZENÉ AKTIVITY V TÝDNU

Angličtina, vaření, logohrátky, tvořivá dílna, hudební dílna (české říkanky, písničky na dané roční období spojené s rytmem, tancem a cvičením), zkoušení nastrojů, nářadí, předškolní listy a příprava.....

bottom of page