top of page

 

 

 

 

 

 

 

Diskuzní panel:

                                   

                                   PhDr. Tereza Valkounová, Ph.D.      

                                   Asociace lesních mateřských škol (lesnims.cz)

 

 

Na základě doktorského studia na Pedagogické fakultě UK sleduje uplatnění vzdělávání pro udržitelný rozvoj, které ji přivedlo k hlubšímu zájmu o lesní mateřské školy. Ty objevila a zamilovala si během studijního pobytu v Německu. V roce 2010 stála u zrodu Asociace lesních mateřských škol. Od té doby přispívá k rozvoji lesních MŠ nejen v České republice ale i v dalších zemích Evropy. Vyjednává legislativní podmínky pro vzdělávání dětí v přírodě. Tereza zastává názor, že děti mají právo na hru v kontaktu s přírodou jakožto jejich základní vývojovou potřebu. Společně s Petrem Danišem editovala knihu Nejlepší hry z lesních školek.

Je mámou dvou kluků, má ráda komunitní zahradničení, street art a tanec, žije v Praze.

Nabízí podporu začínajícím iniciativám (kurz Jak založit lesní školku), provede vás vyhodnocováním rizik a jeho pedagogických přínosů (kurz Přínosné riziko), zahraje si s vámi oblíbené hry z lesních školek (kurz Nejlepší hry z lesních školek), nově se věnuje rozvoji začínajících průvodců formou dne v přírodě v rytmu dne lesní školky (kurz S dětmi venku).

                                   Ing. Patrik Matlák

                                   Mateřská škola Sofie Říčany (ms-sofie.cz)

V oblasti Montessori či alternativní pedagogiky se pohybuje od roku 2010. Absolvoval bezpočet pozorování v českých a zahraničních školách, seminářů a vzdělávacích kurzů. Od roku 2011 je pravidelným účastníkem konferencí Montessori Europe. Účastní se také vzdělávacích programů Montessori Institute Praha, které v Praze pořádá AMI.

Po několika letech práce na projektu mateřské školy a základní školy Sofie z pozice manažera projektu se stal ředitelem školy od 1.9.2014.

V roce 2011 se seznámil s celostním přístupem ke vzdělávání, který v Německu a zejména v Bavorsku od devadesátých let do praxe zaváděl Claus-Dieter Kaul. V roce 2013 stál za otevřením české pobočky Institutu celostního učení, který dokončil již třetí běh kurzu pro učitele a rodiče, kteří se zajímají o moderní způsob učení, založeném na Montessori filozofie.

 

 

 

 

                                   Mgr. Jiří Luka 

                                   Pedagog a kouč (jiriluka.cz)

 

 

 

 

 

Pracuje aktivně s dětmi od roku 1990. Je autorem školního vzdělávacího projektu Základní školy Open Gate a Via Beroun. Jeho základním přístupem jak ve vedení dětí, tak i dospělých je, aby se každý cítil bezpečně a objevil svoji jedinečnost, aby získal důvěru ve své vlastní schopnosti a uvědomil si, že hybatelem změny může být právě on.  Pořádá semináře akreditovaného vzdělávacího konceptu MŠMT – Hodnotové vzdělávání. Tento koncept pomáhá žákům, studentům i dospělým každého věku zorientovat se v sobě a ve světě, pochopit vztahy mezi lidmi s přesahem přes jejich rodinné a společenské zázemí, vytvářet vlastní kvalitní vztahy a rozvíjet jejich akademický i vnitřní potenciál.  V roce 2004 získal titul Zlatý Ámos, který je udělován nejoblíbenějšímu učiteli České republiky.  

 

 

 

                                   Jørgen Kjørven 

                                   Småtjern Naturbarnehage (FB stránky)

Founder and director of Småtjern naturbarnehage

Jørgen is an educated teacher with a masters degree in Early Childhood pedagogy. He established Småtjern naturbarnehage 22 year ago. The goal was to make a space where research, theories and philosophies about children's development and wellbeing, are incorporated in everyday life in preschool/kindergarten. Småtjern naturbarnehage has in time become a renowned center, and regularly receives visitors from all over the world and cooperates with several universities both in Norway and other european countries. Politicians, students, professors and educators are visiting Småtjern naturbarnehage  to learn about their approach to Early Childhood Education and Care.

(photo of Jorgen as an attachement)

                                   Mgr. Sandra Černá 

                                   Lesní mateřská škola Studánka(lkstudanka.cz)

 

 

Zakladatelka lesní mateřské školy Studánka v ČR. Už skoro 8 let provádí děti po dobu jejich předškolního věku. Koncept vzdělávání vnímá jako neustálý proces, který by měl být natolik flexibilní, aby reflektoval individuální jedinečnost každého dítěte. Proces, který se neustále vyvíjí a proměňuje, tak aby podpořil dítě v jeho vývoji se všemi specifiky, které tento věk přináší. Být zodpovědný za své konání a za svět kolem sebe je každodenní součástí výchovného přístupu ve Studánce.

Registrovat na konferenci se můžete zde: PŘIHLÁŠKA 

     

logo studanka (4).png
19575260_435952656803336_170078052937563429_o.jpg
ILN.png
Valkounová.jpg
matlák.jpg
Luka.jpg
konference 14h.png
Kjorven.JPG
lesni-skolka-a-obec-pripravuji-komunitni-centrum_denik-galerie-800.jpg
bottom of page