top of page

Linky Blinky Dělají Klišé!

 

Spolek LBDK založila skupina mladých lidí žijících v Berouně. Prvotně spolek organizoval kulturní akce v prostoru Jelen v Berouně.

Jak se z nás stali rodiče, tak i činnost spolku se více zaměřila na neziskové projekty podporující rozvoj komunitního života v Berouně. A to především            v oblasti výchovně vzdělávací, ekologické, ale také kulturní.

 

Naší cílovou skupinou jsou děti předškolního věku, spolupracujeme také               s marginální skupinou (matky v těžké životní situaci) a širší veřejností. Naším dalším záměrem je vytvoření možnosti zapojení do našich nejen enviromentálních projektů i starší občany.

 

Členové občanského sdružení LBDK mají několikaleté zkušenosti s řízením kulturních, vzdělávacích a rozvojových projektů, se získáváním finančních zdrojů a jejich managementem, s realizací projektů a jejich evaluací.

bottom of page