top of page
studanka dubinci.jpg

Klub Dubínek

dopolední hraní v přírodě a s ní

pondělky, úterky a čtvrtky od 8:30 do 11:30 hod.

Klub Dubínek je určen pro děti od 2,5 let jako „školka na zkoušku“.

 

Adaptační prostor pro zvykání si na dětský kolektiv bez rodičů a na rytmus lesní školky. Děti budou prováděné přírodou a její inspirativní nabídkou.

 

  • Navázání na program lesní mateřské školky v jemnějším tempu.

  • Záměrem Dubínku je vytvořit bezpečný prostor pro děti, které ještě nemají zkušenost s dětským kolektivem bez rodičů.

  • Program bude vždy přizpůsobený „atmosféře“ ve skupině a jejich možnostem.

  • Principem je pobyt v přírodě, její bezpečné poznávání, navázání na svoji intuici a inspiraci přírodou, ale také osahání si vstupování do sociálních vazeb v dětském kolektivu.

  • Počet dětí ve skupině je maximálně 6.

  • Děti bude provádět zkušený průvodce.

  • Dítě si nosí dopolední svačinku z domova, spolu s pitím.

  • Možnost objednání obědu do krabičky  

 

V případě zájmu o místo v Dubínku nás kontaktujte přes e-mail: lsms.beroun@gmail.com. Do zprávy uveďte jméno dítěte, věk a datum, od kdy byste chtěli zahájit docházku. Před zahájením docházky do klubu Dubínek se uzavírá smlouva. 

Výše platby za docházku, stravné a způsob platby

Cena za měsíc
A) 3x půl den - 3200,- Kč
B) 2x půl den - 2500,- Kč
C) 1x půlden - 1600,- Kč

V případě objednání oběda (den předem) se oběd platí hotově do pokladny přímo v místě vydávání oběda (zázemí LMŠ Studánka).

Cena oběda je 60,- Kč.

Platba za docházku je splatná bankovním převodem na účet č. : 2500718907/2010.

Jako variabilní symbol použijte datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a měsíc, za který platba je. Platba za docházku musí být provedena do posledního dne předchozího měsíce.

bottom of page