top of page
studanka dubinci.jpg

Klub Dubínek

dopolední hraní v přírodě a s ní

pondělky, úterky a čtvrtky od 8:30 do 11:30 hod.

Klub Dubínek je určen pro děti od 2,5 let jako „školka na zkoušku“.

 

Adaptační prostor pro zvykání si na dětský kolektiv bez rodičů a na rytmus lesní školky. Děti budou prováděné přírodou a její inspirativní nabídkou.

 

  • Navázání na program lesní mateřské školky v jemnějším tempu.

  • Záměrem Dubínku je vytvořit bezpečný prostor pro děti, které ještě nemají zkušenost s dětským kolektivem bez rodičů.

  • Program bude vždy přizpůsobený „atmosféře“ ve skupině a jejich možnostem.

  • Principem je pobyt v přírodě, její bezpečné poznávání, navázání na svoji intuici a inspiraci přírodou, ale také osahání si vstupování do sociálních vazeb v dětském kolektivu.

  • Počet dětí ve skupině je maximálně 8.

  • Děti bude provádět zkušený průvodce.

  • Dítě si nosí dopolední svačinku z domova, spolu s pitím. 

 

V případě zájmu o místo v Dubínku nás kontaktujte přes e-mail: lsms.beroun@gmail.com. Do zprávy uveďte jméno dítěte, věk a datum, od kdy byste chtěli zahájit docházku. Před zahájením docházky do klubu Dubínek se uzavírá smlouva.

 

Klub Dubínek pořádá LBDK z. s. jako zřizovatel LMŠ Studánka.

Výše platby za docházku a způsob platby  od 1. 9. 2023

Cena za měsíc
A) 3x půl den - 3600,- Kč
B) 2x půl den - 2900,- Kč
C) 1x půlden - 2000,- Kč

Platba za docházku je splatná bankovním převodem na účet č. : 2500718907/2010.

Do zprávy pro příjemce vždy uveďte Dubínek, jméno a příjmení dítěte a měsíc, za který je platba provedena, v případě neuvedení těchto údajů nemůžeme platbu identifikovat a uhrazení poplatku nemusí být potvrzeno. Platba za docházku na nový měsíc musí být provedena vždy do posledního dne předchozího měsíce.

bottom of page