top of page

ŠKOLKOVNÉ – SLEVA NA DANI ZA ROK 2022 AŽ DO VÝŠE 16200,- KČ

 

Vážení rodiče dětí, navštěvujících mateřskou školu,

chceme Vás upozornit na skvělou možnost, kdy si daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) může uplatnit slevu na dani ze zaplaceného školkovného, vždy za předchozí kalendářní rok (i pouze část kalendářního roku).

Školkovné vám může výrazně snížit daň z příjmu a přinést daňovou vratku. Tuto slevu na dani může uplatnit jeden z rodičů při umístění dítěte v předškolním zařízení, žijící s dítětem ve společné domácnosti. Tuto slevu nelze dělit, tudíž druhý rodič nemůže školkovné uplatnit. Školkovné je sleva přímo na dani, takže snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu a ne jen daňový základ.

Sleva se může uplatnit jednou za rok, buď v rámci ročního zúčtování, nebo v rámci podání daňového přiznání.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě není touto daňovou slevou nijak omezeno, tzn., že jeden z rodičů může uplatnit daňové zvýhodnění a druhý slevu za umístění.

Nárok na slevu a její výši musí poplatník prokázat. Na žádost rodiče vystaví předškolní zařízení potvrzení o výši vynaložené částky ve zdaňovacím období, které se předloží do mzdové účtárny v rámci žádosti o provedení ročního zúčtování, nebo se doklad přiloží při podání daňového přiznání.

Není podstatné, navštěvuje-li dítě předškolní zařízení po celý kalendářní rok nebo jen po určitou část roku. Rozhodující je výše nákladů za umístění dítěte v předškolním zařízení. Slevu tedy můžete využít, i když vaše dítě v září 2022 do školky teprve nastoupí. Slevu pak můžete využít do výše skutečně zaplacených poplatků za péči o dítě předškolního věku, které byly vynaloženy v poměrné části roku.

Osoby samostatně výdělečně činné mohou též uplatnit slevu za umístění dítěte, výjimkou je osoba samostatně výdělečně činná, která si výdaje za předškolní zařízení uplatní jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů dle § 24 ZDP. Slevu si nemohou ale uplatnit osoby samostatně výdělečně činné platící paušální daň.

Pro daňové přiznání nebo roční zúčtování za rok 2022 bude platit maximální výše slevy na jedno dítě navštěvující předškolní zařízení v roce 2022 až 16200,- Kč.

Sleva se projeví při ročním zúčtování, které provede zaměstnavatel do 15. února 2023, nebo při daňovém přiznání odevzdávaném do 1. dubna 2023.

 

PŘÍKLADY:

Už při docházce Vašeho dítěte do LMŠ Studánka od září 2022 na dva dny v týdnu, kdy měsíční školkovné při této docházce bude činit 3800,- Kč a za září až prosinec 2022 uhradíte tedy náklady na umístění dítěte ve výši 15200,- Kč (bez stravného, dopravy, úhrady za kroužky apod.) Vám tato částka 15200,- Kč poté bude na daních vrácena. Vaše dítě tedy bude mít v tomto případě docházku do LMŠ Studánka za tyto čtyři měsíce zdarma, což je jistě skvělá zpráva.

Při docházce Vašeho dítěte do LMŠ Studánka od ledna do června 2022 na dva dny v týdnu, kdy měsíční školkovné při této docházce činí 3400,- Kč a za leden až červen 2022 uhradíte tedy náklady na umístění dítěte ve výši 20400,- Kč (bez stravného, dopravy, úhrady za kroužky apod.) Vám poté bude na daních vrácena částka 16200,- Kč. Vaše dítě tedy bude mít v tomto případě docházku do LMŠ Studánka za skoro celých pět měsíců zdarma.

Při docházce Vašeho dítěte do LMŠ Studánka od ledna do prosince 2022 na dva dny v týdnu, kdy měsíční školkovné při této docházce činí 3400,- Kč za leden až červen a 3800,- Kč za září až prosinec, a za leden až prosinec 2022 uhradíte tedy náklady na umístění dítěte ve výši 35600,- Kč (bez stravného, dopravy, úhrady za kroužky apod.) Vám poté bude na daních vrácena částka 16200,- Kč. Vaše dítě tedy bude mít v tomto případě docházku do LMŠ Studánka za skoro celých pět měsíců z celkových deseti zdarma.

Potvrzení o výši vynaložených výdajů budeme vystavovat na požádání od konce ledna 2023. Pro potřeby vyplnění formuláře od Vás budeme potřebovat následující nacionále: jméno a příjmení rodiče (zákonného zástupce), na kterého bude potvrzení vystavené, jeho trvalé bydliště a též jméno, příjmení a datum narození dítěte, za které byly výdaje vynaloženy.

Co všechno je školkovné?

V rámci slevy školkovné je možné odečíst z daní pouze náklady vynaložené na pobyt dítěte v předškolním zařízení. Do této daňové slevy není možné započítat například stravné nebo náklady na výlety a další aktivity. Školkovné se vztahuje pouze na náklady za pobyt dítěte ve školce, tzv. školné, a ne na další náklady spojené s pobytem dítěte v zařízení.

Stát také omezuje zařízení, u kterých školkovné proplácí. Školkovné tak nemůžete uplatnit mimo jiné při umístění dítěte v neregistrované dětské skupině (lesní klub Dubínek, lesní klub Josífek).

bottom of page