Podmínky placení a ceník pro šk. rok 2021/2022

Lesní mateřská školka Studánka v školním roce 2021/2022 bude v provozu od pondělí do pátku, a to od 8:00 hod. do 16:30 hod. Školku je možné navštevovat ve  vybrané dny, nebo celý týden. Poskytujeme také možnost adaptační docházky na půl dne, nebo jeden den na jeden měsíc.

Měsíční školkovné je následující:                                            

5 dní v týdnu..........................6000,- Kč                             

4 dny v týdnu.........................5400,- Kč                                

3 dny v týdnu.........................4600,- Kč                          

2 dny v týdnu.........................3400,- Kč                             

 

1 den v týdnu.........................2800,- Kč                             

 

1/2 dne v týdnu (8:00 - 12:00)...............poplatek je poloviční měsíční poplatek za odpovídající počet dní v týdnu po dobu jednoho měsíce.

 

Docházku na jeden den v týdnu, nebo půl dne doporučujeme jen krátkodobě pro období adaptace.

 V případě přihlášení dalšího sourozence, bude mít druhý sourozenec 10% slevu na školkovném.

Poplatek za školkovné je nutné uhradit do posledního data předchozího měsíce. Platit můžete buďto v hotovosti, nebo převodem na účet č: 2500718907/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte a měsíc za který platba je.

V případě, že se dítě nebude moci školky zúčastnit, omluvte ho při plánované absenci nejpozději do 16 hod. předešlého dne telefonicky, sms. Pro tento účel je speciálně určený telefon (telefonní číslo najde v sekci LESNÍ ŠKOLKA - PRO ŠKOLKOVÉ RODIČE,  využívejte prosím jen pro omluvy a náhrady). Neomluvený den bude účtován jako den, kdy je dítě ve školce.

 

Náhrady:

 

Za omluvené dny budete moci čerpat náhrady v jiný školkový den. Náhrady se domlouvají na telefoním čísle, informace viz výše.

 

V případě, že se dítě nebude moci školky zúčastnit, omluvte ho nejpozději do 16 hod. předešlého dne telefonicky, sms. Pro tento účel je speciálně určený telefon, informace viz výše (využívejte prosím jen pro omluvy a náhrady dětí). Za omluvené dny budete moci čerpat náhrady.

STRAVNÉ

Do ceny školkovného se nepočítá cena za stravování. Cena stravného je vyúčtovaná vždy po měsící docházky podle počtu dnů přítomnosti dítěte ve školce. Pozor, platby za stravné se hradí na jiný účet než školkovné a to na číslo účtu: 2700973486 /2010. Do poznámky uvádějte jméno dítěte a měsíc, za který je platba provedena. Prosíme o pečlivé uvedení jména a měsíce. Platba na účet je pak lépe dohledatelná v případě nejasností ohledně uhrazení. 

Cena za stravování (dopolední/odpolední svačina a oběd) bude dotovaná provozovatelem LBDK, z.s. a je stanovena na výši 60,-Kč za den.

ZÁLOHA

Záloha 3000,- Kč je vratná při ukončení předškolního vzdělávání v LMŠ Studánka Vašeho dítěte při splnění všech zákonných a smluvních podmínek. Záloha se posílá na účet č: 2500718907/2010 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte) do 15. července - před nástupem od září následujícího školního roku. Po dohodě může být i odečtena z poslední měsíční platby školkovného před ukončením předškolního vzdělávání.