Podmínky placení a ceník pro šk. rok 2019/2020

Lesní mateřská školka Studánka v školním roce 2019/2020 bude v provozu od pondělí do pátku, a to od 8:00 hod. do 16:30 hod. Školku je možné navštevovat ve  vybrané dny, nebo celý týden. Poskytujeme také možnost adaptační docházky na půl dne, nebo jeden den na jeden měsíc.

 

Měsíční školkovné je následující:                                            

5 dní v týdnu..........................6000,- Kč                             

4 dny v týdnu.........................5400,- Kč                                

 

3 dny v týdnu.........................4600,- Kč                          

 

2 dny v týdnu.........................3400,- Kč                             

 

1 den v týdnu.........................2250,- Kč    (cena pro první měsíc docházky - adaptační)                        

 

1/2 dne v týdnu (8:00 - 12:00)...............poplatek je poloviční měsíční poplatek za odpovídající počet dní v týdnu po dobu jednoho měsíce.

 

Docházku na jeden den v týdnu, nebo půl dne doporučujeme jen krátkodobě pro období adaptace.

Po adaptační době jednoho měsíce, v případě pokračování půldenní docházky, nebo docházky na jeden den v týdnu se zvyšuje poplatek na 70% z ceny celého dne pro půldenní docházku a cena za jednodenní docházku z 2250,-Kč na 2800 ,-Kč. 

 

Jednorázová návštěva školky 500,-Kč.

 

 V případě přihlášení dalšího sourozence, bude mít druhý sourozenec 10% slevu na školkovném.

Poplatek za školkovné je nutné uhradit do posledního datumu předchozího měsíce. Platit můžete buďto v hotovosti nebo převodem na účet č: 2500718907/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

V případě, že se dítě nebude moci školky zúčastnit, omluvte ho při plánované absenci nejpozději do 16 hod. předešlého dne telefonicky, sms. Pro tento účel je speciálně určený telefon (telefonní číslo najde v sekci LESNÍ ŠKOLKA - PRO ŠKOLKOVÉ RODIČE,  využívejte prosím jen pro omluvy a náhrady). Neomluvený den bude účtován jako den, kdy je dítě ve školce.

Vrácení poměrné částky v případě nemoci při docházce všech 5 dní v týdnu:

Pokud bude dítě navštěvovat školku celý týden (a nebude tedy možnost náhrady), budeme vám v případě nemoci vracet část školkovného podle délky absence.

Absence     Vracíme

1-5  dní            0 %

6-10 dní         10 %

11-15 dní       20 %

16-20 dní       30 %

21 a více        40 %

Náhrady při docházce jen některé dny v týdnu:

Za omluvené dny můžete čerpat náhrady v jiný školkový den. Na čerpání náhrady není nárok, umožňuje se podle aktuálního počtu dětí. Doporučuje se, si nahrazovat v průběhu roku, nejlépe dva měsíce od vzniklé náhrady. Nahradit se můžou jenom omluvené dny.

V případě, že se dítě nebude moci školky zúčastnit, omluvte ho do večera předešlého dne nejlépe telefonicky (sms). Za omluvené dny budete moci čerpat náhrady. 

STRAVNÉ

Do ceny školkovného se nepočítá cena za stravování. Ta bude vyúčtovaná vždy po měsící docházky podle počtu dnů přítomnosti dítěte ve školce.

Cena za stravování (dopolední/odpolední svačina a oběd) bude dotovaná provozovatelem LBDK, z.s. a je stanovena na výši 60,- Kč za den.

Stravné se platí hotově v zázemí lmš Studánka do 15, dne následujícího měsíce po zaslání aktuálního měsíčního vyúčtování stravného.

Podmínky placení a ceník pro šk. rok 2020/2021

Lesní mateřská školka Studánka v školním roce 2019/2020 bude v provozu od pondělí do pátku, a to od 8:00 hod. do 16:30 hod. Školku je možné navštevovat ve  vybrané dny, nebo celý týden. Poskytujeme také možnost adaptační docházky na půl dne, nebo jeden den na jeden měsíc.

Měsíční školkovné je následující:                                            

5 dní v týdnu..........................6000,- Kč                             

4 dny v týdnu.........................5400,- Kč                                

3 dny v týdnu.........................4600,- Kč                          

2 dny v týdnu.........................3400,- Kč                             

 

1 den v týdnu.........................2800,- Kč    (cena pro první měsíc docházky - adaptační)                        

 

1/2 dne v týdnu (8:00 - 12:00)...............poplatek je poloviční měsíční poplatek za odpovídající počet dní v týdnu po dobu jednoho měsíce.

 

Docházku na jeden den v týdnu, nebo půl dne doporučujeme jen krátkodobě pro období adaptace.

Po adaptační době jednoho měsíce, v případě pokračování půldenní docházky, nebo docházky na jeden den v týdnu se zvyšuje poplatek na 70% z ceny celého dne pro půldenní docházku a cena za jednodenní docházku z 1750,-Kč na 2200,-Kč. 

 

Jednorázová návštěva školky 500,-Kč.

 

 V případě přihlášení dalšího sourozence, bude mít druhý sourozenec 20% slevu na školkovném.

Poplatek za školkovné je nutné uhradit do posledního datumu předchozího měsíce. Platit můžete buďto v hotovosti nebo převodem na účet č: 2500718907/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

 

V případě, že se dítě nebude moci školky zúčastnit, omluvte ho při plánované absenci nejpozději do 16 hod. předešlého dne telefonicky, sms. Pro tento účel je speciálně určený telefon (telefonní číslo najde v sekci LESNÍ ŠKOLKA - PRO ŠKOLKOVÉ RODIČE,  využívejte prosím jen pro omluvy a náhrady). Neomluvený den bude účtován jako den, kdy je dítě ve školce.

 

Vrácení poměrné částky v případě nemoci při docházce všech 5 dní v týdnu:

Pokud bude dítě navštěvovat školku celý týden (a nebude tedy možnost náhrady), budeme vám v případě nemoci vracet část školkovného podle délky absence.

 

Absence     Vracíme

1-5  dní            0 %

6-10 dní         20 %

11-15 dní       40 %

16-20 dní       60 %

21 a více        80 %

 

Náhrady při docházce jen některé dny v týdnu:

 

Za omluvené dny budete moci čerpat náhrady v jiný školkový den.

 

V případě, že se dítě nebude moci školky zúčastnit, omluvte ho nejpozději do 16 hod. předešlého dne telefonicky, sms. Pro tento účel je speciálně určený telefon 608 711 190 (využívejte prosím jen pro omluvy a náhrady dětí). Za omluvené dny budete moci čerpat náhrady.

STRAVNÉ

Do ceny školkovného se nepočítá cena za stravování. Ta bude vyúčtovaná vždy po měsící docházky podle počtu dnů přítomnosti dítěte ve školce.

Cena za stravování (dopolední/odpolední svačina a oběd) bude dotovaná provozovatelem LBDK, z.s. a je stanovena na výši 60,-Kč za den.