top of page

Podmínky placení a ceník pro šk. rok 2023/2024

Lesní mateřská školka Studánka ve školním roce 2023/2024 bude v provozu od pondělí do pátku, a to od 8:00 hod. do 16:30 hod. Školku je možné navštěvovat ve vybrané dny v týdnu, nebo celý týden. Poskytujeme také možnost adaptační docházky na půl dne, nebo jeden den v prvním měsíci docházky.

Měsíční školkovné od 1. 9. 2023 je následující                                            

5 dní v týdnu..........................6800,- Kč                             

4 dny v týdnu.........................6200,- Kč                                

3 dny v týdnu.........................5400,- Kč                          

2 dny v týdnu.........................4200,- Kč                             

 

1 den v týdnu.........................3600,- Kč                             

 

1/2 dne v týdnu (8:00 - 12:00)...............poplatek je poloviční měsíční poplatek za odpovídající počet dní v týdnu po dobu jednoho měsíce.

 

Docházka na jeden den v týdnu, nebo půl dne, je možná jen krátkodobě pro období adaptace v prvním měsíci docházky.​

 V případě přihlášení dalšího sourozence, bude mít druhý sourozenec 10% slevu na školkovném.

Poplatek za školkovné je nutné uhradit do posledního data předchozího měsíce. Platit můžete převodem na účet LMŠ Studánka č.: 2201299116/2010. Do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno a příjmení dítěte a měsíc za který je platba provedena.

V případě, že se dítě nebude moci školky zúčastnit, omluvte ho při plánované absenci nejpozději do 16 hod. předcházejícího dne. Při neplánované absenci co nejdříve. Omluvy zadávejte do aplikace Twigsee. Pouze v případě nefungování aplikace na číslo 608 711 190 (školkový telefon v zázemí školky určený pouze pro tyto případy).

Náhrady za omluvené dny při docházce 3 a méně dnů v týdnu

Za omluvené dny budete moci čerpat náhrady dle volné kapacity v jiný školkový den, pokud dítě dochází do školky na 3 a méně dnů v týdnu. Náhrady se domlouvají s průvodci nejlépe formou SMS pouze přes telefonní číslo 608 711 190 (školkový telefon v zázemí školky určený pouze pro tyto případy).

 ​

Stravné

Do ceny školkovného, školného se nepočítá cena za stravování. Cena stravného je vyúčtovaná vždy po měsíci docházky podle počtu dnů přítomnosti dítěte ve školce. Platby za stravné se hradí na účet č.: 2700973486/2010 (pozor, je to jiné číslo účtu, než na jaké se hradí školkovné). Do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno a příjmení dítěte a měsíc, za který je platba provedena. Prosíme o pečlivé uvedení jména a měsíce. Platba na účet je pak lépe dohledatelná v případě nejasností ohledně uhrazení. Stravné je splatné do 10 dnů po obdržení e-mailem zaslaného vyúčtování.

Cena za stravování (dopolední/odpolední svačina a oběd) bude dotovaná provozovatelem LBDK, z.s. a je stanovena od 1. 2. 2023 na výši 70,- Kč za den. Stravné se odpočítává pouze za celý odhlášený den. Pokud dítě odchází např. po obědě, je počítána za tento den stále plná částka. 

 

Záloha

Záloha 3000,- Kč je vratná při ukončení předškolního vzdělávání v LMŠ Studánka Vašeho dítěte při splnění všech zákonných a smluvních podmínek. Záloha se platí na účet č: 2500718907/2010 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte a slovo záloha) do 15. července - před nástupem od září následujícího školního roku. Po dohodě může být i odečtena z poslední měsíční platby školkovného před ukončením předškolního vzdělávání.  

Lesní klub Dubínek

Cena za měsíc
A) 3x půl den - 3600,- Kč
B) 2x půl den - 2900,- Kč
C) 1x půlden - 2000,- Kč

D) Jednorázová návštěva klubu - 600,- Kč

V případě objednání oběda (den předem) se oběd platí hotově do pokladny přímo v místě vydávání oběda (zázemí LMŠ Studánka).

Cena oběda je 70,- Kč dítě a 70,- Kč dospělý.

 

Platby za docházku do Dubínku se hradí na účet LBDK, z. s., č. : 2500718907/2010. Do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno a příjmení dítěte a měsíc, za který je platba provedena. Platba za docházku musí být provedena do posledního dne předchozího měsíce.

Lesní klub Josífek

Poplatek se hradí v hotovosti, vždy za každou návštěvu a to v částce:

300,- Kč za jednoho dospělého a jedno dítě.

350,- Kč dva sourozenci a jeden dospělý.

 

Platby v případě prázdnin (mimo letních), jiného volna a nepřítomnosti

 

Paušální částka školkovného, školného a docházkovného, která se měsíčně platí, je průměr počtu dnů za měsíc vynásobený koeficientem, 4,2. Tedy 4 týdny a něco. Někdy má měsíc 5 týdnu, někdy 4. V měsících, na které vychází nějaké prázdniny (mimo letních), státní svátky, nebo při nepřítomnosti dětí, se platí stále stejná paušální částka bez možnosti ponížení. 

Děkujeme za pochopení.

 

Image by Mediamodifier
bottom of page