KVĚTEN 2021 VE STUDÁNCE

Charakteristika integrovaného bloku - V měsíci květnu rozvíjíme téma, kdy jaro už je v plném rozpuku a všechno kolem nás krásně kvete. Nastává oslava máje, lásky čas. Budeme si povídat o tom, co máme společného a v čem jsme rozdílní. Budeme vnímat zemi všemi našimi smysly, svoje zraky tentokrát skloníme k našim nohám a budeme sledovat, co vše nám země dává a kdo všechno v ní žije. K vnímání zemi a sklonění zraku dolů nám pomůže i zážitkový chodník, který znovu nainstalujeme. Díky němu budou děti mít možnost na boso vnímat speciální chodníčky naplněné různými přírodninami, kamínkami, jehličím, šiškami a pískem....

  Podtémata:

 • 3.5. -  6.5     Máj a jeho barevnost

 • 10.5. - 14.5. Včelí království, svátek matek

 • 16.5. - 21.5. Co máme společného

 •  24.5. - 28.5.   Země na konci jara

 

 Akce LMŠ v květnu

 • ----- 

Měsíční básnička:

Měsíc květen ten je prima, 

to už není vůbec zima. 

Všechny stromy rozkvetou, 

včely na ně přilétnou. 

Letí z květu na kvítek,

z jabloně hned na šípek. 

Pyl tam pilně sbírají, 

med z něj potom dělají.

Zprávičky

Informujeme o znovuotevření klubu Josífek od středy 12. května 2021. V případě zájmu o účast se hlaste nejpozději den předem formou sms na tel: 774 426 496

Zápis do LMŠ Studánka na šk. rok 2021/2022 bude probíhat v termínu od 2. do 16. května 2021. Bližší informace na této stránce níže.

MŠMT: NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU​ - Aktuální informace v oblasti vzdělávání v souvislosti s koronavirem

KORONAVIRUS - Infolinky o aktuální situaci pro Středočeský kraj

LESNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY  - nabídka táborů a příhláška

DUBÍNEK

pondělí, úterý a čtvrtek 

Pro děti od 2,5 let - dopolední mini lesní školka bez maminek - školka na zkoušku.

Podle naplněnosti - pondělky,úterky a čtvrtky od 8:30 do 11:30 hod. 

 více...

KLUB JOZÍFEK

 

PŘIJĎTE SI S NÁMI UŽÍT PŘÍRODU  A  V  JURTĚ, NEBO V LESE SI VYRÁBĚT, HRÁT SI, ZPÍVAT...

V toto dopoledne se můžou ke školce připojit také děti mladší tří let s doprovodem, nebo děti starší tří let s doprovodem, kteří si chtějí lesní mateřskou školku vyzkoušet. Cena za jedno dítě je 150,-Kč při jednorázové platbě. Rezervace nutná.

Středy, od 8:30 do 11:30 hod., obec Trubská

více...

 

Zápis do LMŠ Studánka na šk. r. 2021/2022 bude probíhat od 2. do 16. května 2021

  Zápis bude probíhat v tomto termínu z důvodu pandemie covid-19 nejlépe bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
  V případě dotazů a zájmu o osobní schůzku napíší zákonní zástupci e-mail na adresu: lsms.beroun@gmail.com

 

  Podání žádosti včetně dalších dokumentů je možné učinit následujícími způsoby:
 
- datovou schránkou - Lesní mateřská škola Studánka (7vitf9p)
  - e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na lsms.beroun@gmail.com
  - poštou na adresu Arnoltova 426/6, Beroun, 266 01 (rozhodující je datum podání na poštu)
  - vhozením do schránky kanceláře LMŠ Studánka na adrese Arnoltova 426/6, Beroun
  - osobně při předem sjednané osobní schůzce

  Spolu se žádosti je nutné doložit též prostou kopii rodného listu dítěte a potvrzení praktického dětského lékaře o                  povinném očkování. Potvrzení lékaře je nutné zaznamenat do Evidenčního listu.

  Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let, až po děti s odkladem školní              docházky.

  Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v LMŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b                    školského zákona. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o                    individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo      nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021. V případě, že se zákonný zástupce rozhodne dítě            vzdělávat individuálně, je povinen nahlásit tuto skutečnost státní spádové MŠ.

 

  Zákonný zástupce dítěte, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, je povinen poskytnout LMŠ Studánka              informace, ve které spádové MŠ je dítě evidováno.

  Kritéria pro přijímání dětí
  Přijímány jsou děti od 3 do 6-ti let.
  Na přijetí dítěte do LMŠ Studánka není nárok. O přijetí dětí rozhoduje zřizovatel, přičemž pro přijetí je rozhodující:
  - Kapacita LMŠ Studánka
  - Model docházky - přednostně jsou přijímány děti s celotýdenní docházkou.
  - Zralost dítěte – viz čl. II. 3.
  - Seznam čekatelů – tzv. náhradníci mají přednost
  - Sourozenci – mají přednost
  - Vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině.

  Dokument Rozhodnutí o přijetí dítěte do LMŠ Studánka vydává ředitel mateřské školy v souladu se zákonem č.500/2004 Sb.,              správní řád, ve znění pozdějších předpisů zpravidla do 30. dnů od podání žádosti zákonným zástupcem při splnění daných                podmínek na dobu neurčitou se stanovením zkušebního pobytu v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout dobu tří měsíců.
 

  Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu                      uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam se zveřejňuje na webových stránkách LMŠ Studánka                                    www.lkstudanka.cz, alespoň na dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o    přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí, kterým se žádosti o předškolní vzdělávání nevyhovuje,            jsou zasílána zákonnému zástupci písemně (e-mailem, nebo poštou).

  Zákonný zástupce je po přijetí dítěte povinen zaslat vratnou zálohu 3000,- Kč do 15. července - před nástupem od září.          Záloha se posílá na účet č: 2500718907/2010 (do zprávy pro příjemce uvedete jméno a příjmení dítěte).

  Podrobné informace a dokumenty potřebné k zápisu:

  Po rozkliknutí ve směrnici najdete veškeré podrobné informace

  Směrnice pro přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání do LMŠ Studánka 21/22

  Zde jsou po rozkliknutí k dispozici formuláře potřebné k zápisu

  Ždost o přijetí dítěte do LMŠ Studánka 21/22

  Evidenční list

  Souhlas s užitím osobních údajů dětí a zákonných zástupců

Organizace školního roku 2020/2021

 

V tomto školním roce se ve školce/škole neuvidíme                            o následujících svátcích/prázdninách:

 

28. září (PO): Den české státnosti (Státní svátek)

28. října (ST): Den vzniku samostatného českoslovenslého státu

Podzimní prázdniny: ČT 29. 10. a PÁ 30. 10. 

17. listopadu (ÚT): Den boje za svobodu a demokracii (Státní svátek)

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2020 - 3. 1. 2021

Jarní prázdniny: 15. 2. - 19. 2. 2021

Velikonoční prázdniny: 1. 4. - 5. 4. 2021

1.května 2020 (SO)- Svátek práce (Státní svátek)

8.května (SO) - Den vítězství (Státní svátek)

Hlavní letní prázdniny: od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021

Něco z našich zážitků

71244962_3379786948713313_19251997072445
71244962_3379786948713313_19251997072445

71586616_3379786352046706_10514099568608
71586616_3379786352046706_10514099568608

WP_20170202_15_50_57_Pro.jpg
WP_20170202_15_50_57_Pro.jpg

71244962_3379786948713313_19251997072445
71244962_3379786948713313_19251997072445

1/153

 

Akce a výlety školního roku 2020/2021

 

V tomto školním roce máme naplánované tyto akce a výlety:

Výlet předškoláků a školáků KRKONOŠE: předpokládaný termín je 23. - 25. 9. - (čekáme na potvrzení o ubytování) 

Podzimní slavnost - DOŽÍNKY: přesunuto ze soboty na pátek 25. 9. 2020 (v rámci LMŠ)

Michaelská slavnost: 29. 9. 2020 (v rámci LMŠ)

Halloween 6.11. 2020 - (v rámci LMŠ) děti mohou přijít v kostýmech, odpoledne dlabání dýní

Svatomartinská slavnost: 12.11. 2020 (tento rok bez rodičů a veřejnosti) - slavnost světel

Česká filharmonie z řady Rudolfínek školka

Malé hudební řádění 21. 10. 2020 od 11:00 hod. - zrušeno, zatím bez náhrady

Smyčcové mlsání 29. 4. 2021 od 11:00 hod. 

Česká filharmonie z řady Fašánek aneb rozpustilé lidové zvyky po celý rok škola

- 16. 10. 2020 od 9:30 v Sukově síni Rudolfina - zrušeno, zatím bez náhrady

- 2. 12. 2020 od 9:30 v Sukově síni Rudolfina

- 19. 1. 2021 od 9:30 v Sukově síni Rudolfina

- 21. 4. 2021 od 9:30 v Sukově síni Rudolfina

V lednu, únoru a březnu 2021 bazén a sauna:  zrušeno, zatím bez náhrady

bazén - čtvrtky od 11:00 hod.: 7.1., 21.1., 4.2., 25.2., 11.3.

sauna - úterky od 14:00 hod.: 14.1., 28.1., 11.2, 4.3., 18.3. - dopolední program bude v Berouně

(další budou průběžně doplňovány)

 
Školní rok 2019/2020

Zažili jsme v únoru

 • 10.2. - 16.2. 2020 - jarní prázdniny

 • výlet pro školáky a předškoláky - 25. 2. 2020, dětské muzeum Karla IV., začátek mezi 8:00 až 8:30 hod. na hlavním berounském vlakovém nádraží, návrat z výletu vlakem v 16:10 hod. Dejte prosím do pondělí 24. 2. do cca 16:00 hod. vědět, na koho se můžeme těšit. Dětem zabalte pití a dopolední a odpolední svačinu, poplatek 150,Kč (cestovné, vstupné)

 • 26. 2. od 14:00 tvořivá dílnička pro školkové i školní děti LMŠ Studánka - výroba svícínku formou decoupage (poplatek 50,- Kč)

 

Zažili jsme v prosinci

 • 5.12. 2019 Mikuláš ve školce (odpolední akce od 15:00 jenom ve školce/družině, bez rodičů a veřejnosti), děti se vyzvedávají normálně od 16:00 h. do 16:30 hod.

 • 11.12. 2019 od 10:00 do 12:00 zdobení stromečku se seniory z obce Trubská (dopolední akce jen pro školku)

 • 13.12. 2019 Vánoční besídka s rodiči - akce i pro rodiče od 15:30 hod. v jurtě (krátké vánoční povídání, rozdání dárků dětem), od 17:00 hod. společná akce i s občany Trubské - rozsvícení vánoční spirály venku, zpívání koled ochutnávka kapustnice, nabídka punče pro rodiče i dětský punč pro děti z provozovny Jiná Káva.

Zažili jsme v listopadu

 • 14. 11. od 10:00 - mateřská škola - návštěva Městské knihovny Beroun ​

 • 14. 11. od 16:30 - Svatomartinská slavnost program: divadelní představení Legenda o svatém Martinovi, hledání svatomartinského pokladu po světýlkách s lampiony 

 • 21. 11. od 9:00 - recitační přehlídka pro mateřské školy, motto: Otevři oči! (příroda) v Městské knihovně Beroun - v rámci projektu MAP II.  

Zažili jsme v říjnu

 • 8.10. - Muzeum berounské keramiky od 9:00 hod. 

 • 11. 10. - Rodinná farma Koudelovi Křešín - děti si vyzkouší péči o zvířata

 • 15. 10. - Skanzen Solvayovy lomy Svatý Jan pod Skalou

 • 22. 10. - Rudolfinum Praha - Rudolfínek - Malý Orffestr od 11:00

 • Národní zemědělské muzeum Praha 

Zažili jsme v září

 • Iniciační výlet předškoláků do Krkonoš

 • 21.9. - DOŽINKY -podzimní slavnost

 • 23. 9. 2019 se děti z Komunitní školy Studánka přidaly k iniciativě dobrovolníků, kteří pod heslem Ukliďme svět, ukliďme Česko, organizují úklidy po celé české krajině.  Děti sbíraly odpadky kolem hlavní cesty a veřejných míst v obci Trubská, včetně hřiště. Celkem nasbírali 11 kg odpadků (vesměs malých rozměrů). Z toho 8 kg se jim podařilo roztřídit a vyhodit do třídících kontejnerů v Berouně. . 

 • 25.9. - výlet školáků do observatoře M.R. Štefánika

 • Michaelská slavnost (v rámci LMŠ)

 • 28. 9. - Planet Fest Beroun - autokemp Beroun-Závodí workshop LMŠ od 12:00 do 17:00 hod. 

 
Kontakty

Lesní mateřská škola Studánka

IČO: 06071147

Tovární 80

Beroun

266 01

tel.: 777 216 096  Sandra Černá

email: lsms.beroun@gmail.com

 

Adresa kanceláře a doručovací adresa, úřední hodiny kanceláře: 

Arnoltova 426/6

266 01 Beroun

PO - PÁ 9:00 - 13:00

(po telefonu viz níže je možné domluvit si na PO odpolední úřední hodinu) 

 

tel.: 775 549 585  Karolína Tomašiková

Navštivte nás i tady
 • Wix Facebook page

 

Důležité informace pro školkové rodiče

Školkovné se platí na účet č: 2500718907/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

Omluvy a náhrady: hlaste vždy co nejdříve formou SMS případně telefonicky pouze na telefonní číslo, které najdete zde v sekci LESNÍ ŠKOLKA - PRO ŠKOLKOVÉ RODIČE (zde jsou uvedeny další důležité interní informace pro školkové rodiče)

Rodiče předškoláku musí donést písemnou omluvu podepsanou zákonným zástupcem s datumem a důvodem nepřítomnosti ve školce.

 

70986455_2349765438412086_13043333353124
71494823_2401635873438094_47114942336833

 

Obec Trubská

www.trubska.cz

MAP_lg_WEB_zakladni.jpg
SFZP_H_CMYK.jpg