logo ESC.png
logo studanka (4).png

Dobrovolnictví ve Studánce ve spolupráci s Evropským sborem solidarity 

 

Více o programu zde. 

A jak to tedy u nás vše začalo

 

V druhé polovině roku 2020 se Studánka rozhodla spojit s Evropským sborem solidarity a pomoci nějakým způsobem znevýhodněným lidem v rámci dobrovolnictví v naší organizaci. Poskytnout jim nové zkušenosti, zážitky, praxi a další pohled na svět.

Naše první volba, komu takto pomoci, padla na lidi, kteří mají nějaké sluchové postižení. Plzeňská unie neslyšících z.ú. nám vytvořila krásné propagační video viz níže, ale i přesto se k nám nikdo z řad neslyšících bohužel nepřihlásil.  

Naše první dobrovolnice - ČR

Proto jsme začali hledat dále, tentokrát někoho ze sociálně znevýhodněného prostředí. To se zadařilo a v březnu 2021 jsme ve Studánce přivítali naší první dobrovolnici Lenku Malou z Mostu, která k nám přišla v rámci programu Erasmus+ projektu Evropského sboru solidarity. Původně s námi měla Lenka zůstat na půl roku, ale nakonec jsme její pobyt u nás po vzájemné dohodě prodloužili až do začátku roku 2022.

Lenka už měla s dobrovolnictvím zkušenosti například v Německu, kde pracovala v zahradnictví, má ráda japonskou kulturu, učí se japonsky a také čte manga.

V rámci naší lesní mateřské školy Studánka a komunitní školy Studánka u nás Lenka ráda a dobře vypomáhala, jak bylo zrovna potřeba. Starala se spolu s průvodci o naše děti například na výletech, pomáhala v rámci odpolední družiny pro školáky, pečovala o naši zeleninovou a květinovou zahrádku a spoustu dalšího. My jsme se Lence na oplátku snažili pomáhat s její nelehkou situací. Lenka byla ubytována nejprve na koleji ve Svatém Janu pod Skalou a později se pro Lenku naskytlo ubytování v hudlické ubytovně. Bohužel poté, co začala válka na Ukrajině, a do ČR začali proudit ve velkém váleční uprchlíci, musela se Lenka z ubytovny odstěhovat a jelikož se nám pro ní nepodařilo najít další ubytování, tak její spolupráce s námi musela být ukončena. Přesto s Lenkou zůstáváme v kontaktu a nyní nám například přijela na týden vypomoci, když odjel náš kuchař na mobility do Norska a druhá pomocná kuchařka náhle onemocněla. Toho si velmi vážíme a moc jí za to děkujeme.

264782043_290639246411810_5943224061538311304_n.jpg
Lenka Malá.jpg
288526138_426876819332175_8855940236539044334_n.jpg
202514675_2015191281963764_5385705781186494705_n.jpg

Naše druhá dobrovolnice - Turecko

 

Poté si nás sama našla a projevila zájem o dobrovolnictví ve Studánce tentokrát zahraniční dobrovolnice lknur Ayla Birinci z Turecka. Než k nám mohla přijet, tak jsme museli absolvovat skoro půlroční zdlouhavé čekání, než Ayla dostala všechna povolení a vízum na vycestování do ČR. Ani její přílet se neobešel bez komplikací, i když to je s odstupem času úsměvná historka. Než se k nám Ayla rozhodla přicestovat, tak nikdy předtím neletěla letadlem. A tak si škodolibý osud řekl, že jí tuto možnost zprostředkuje hned dvakrát, aby si to náležitě užila a my abychom si užili ještě trochu toho čekání. 7. 4. 2022 nasedla Ayla v Turecku do letadla směr ČR. V odpoledních hodinách se jí vydala přivítat a přivézt Sandra, která čekala na pražském letišti na její přílet. A čekala, čekala, až se dozvěděla, že letadlo s Aylou muselo být kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám odkloněno na přistání do Vídně. V tu chvíli jsme nikdo nevěděl, jak se k nám Ayla z Vídně dostane. Nakonec se Ayla mohla Sandře ozvat, ale jaké bylo naše překvapení, když se ozvala ne z Vídně, ale opět z Turecka :) Jelikož Ayla měl víza pouze do ČR, tak jí aerolinky naložili a vydali se s ní zpět, tudíž si užila takový okružní let nad Evropou. Vše se opakovalo druhý den, kdy byl nejprve pro větší napětí dvakrát odložen čas odletu Aylina letadla, ale vše nakonec dobře dopadlo a Aylu jsme mohli přivítat ve Studánce.

Zůstane u nás rok. Někdy je zatím obtížné skloubit spolupráci, protože se setkávají dvě velmi odlišné kultury a každý má tím pádem trochu jiné představy. Ayla mluví pouze anglicky, tak je někdy složitější i komunikace pro průvodce nebo děti, kteří anglický jazyk tak neovládají. Ale věříme, že vyladění napomůže čas, který všichni společně strávíme. Nyní Ayla vypomáhá hlavně dětem ze školní družiny, hrají společně různé hry a též dopomáhá při různých výletech školky nebo školy.

277944037_663101281460589_4936679703311742374_n.jpg
277706075_340522544805527_389488099994424085_n.jpg
279390821_7776371579054806_6412240971820637148_n.jpg

Hi! I’m Ayla. I’m 27 years old. I live in Sakarya/Turkey with my family. I'm an architect. I completed Primary School and High School in my town. In 2019, I graduated and obtained a Bachelor's degree in Architecture from Istanbul Technical University. In the future, I want to continue my studies in The Department of Architecture. In general, I'm a hardworking person and I work regularly for my goals. In the during time, I have joined many social and educational activities that develop my communication skills so far, so I can easily adapt to teamwork. I'm interested in creativity and cultures. I think getting to know the world improves our imagination, so I want to learn about different cultures. Thanks to all my experiences, I realized it is valuable to share our knowledge with others, so I decided to participate in volunteering project in LBDK,z.s. I think, I can support to children’s peace and motivation. We can organize creative workshops and other events together, this will strengthen our friendship. I can talk about Turkish culture and language to children. I hope everything will be fine. Best wishes, İlknur Ayla Birinci

Ahoj! Jmemuji se Ayla Birinci. Je mi 27 let. Se svou rodinou žiji v Sakarya/Turecko. Jsem architekt. Základní školu a střední školu jsem dokončila v mém městě. V roce 2019 jsem absolvovala a získala Bakalářský titul v oboru architektury na Istanbulské technické univerzitě. V budoucnu chci pokračovat ve studiu na katedře architektury. Myslím, že jsem pracovitý člověk a snažím se dosáhnout své cíle. V průběhu času jsem se připojila k mnoha sociálním a vzdělávacím aktivitám, které rozvíjejí mé dosavadní komunikační schopnosti, takže se mohu snadno přizpůsobit týmové práce. Zajímám se o kreativitu a různé kultury. Myslím, že poznávat svět zlepšuje naši představivost, takže se chci dozvědět o různých kulturách. Díky všem mým zkušenostem, jsem si uvědomila, že je cenné sdílet naše znalosti s ostatními, a tak jsem se rozhodla podílet se na dobrovolnickém projektu v LBDK, z.s. Myslím, že mohu podpořit dětský klid a motivaci. Můžeme spolu pořádat tvořivé dílny a další akce, to bude posilovat naše přátelství. Ráda budu s dětmi mluvit o turecké kultuře a jazyce. Věřím, že mně čekají hezké zážitky. İlknur Ayla Birinci

(překlad Google)

 

279366958_7776275859064378_7806475166786046716_n.jpg
279374604_7776371735721457_3717689816875456134_n.jpg
278112857_5445925255465416_2519686092930274426_n.jpg