logo ESC.png

Nabízí mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným. V rámci programu poskytuje mládeži a mládežnickým organizacím možnosti dobrovolnictví, stáží a pracovních míst a zapojení se do solidárních projektů.

Cíl programu

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti.  Zároveň nabízí příležitost získat nové  dovednosti a pracovní zkušenosti, které zlepší jejich postavení na trhu práce.

 

 

 

 

Koordinátor dobrovolníků:

Volunteer coordinator:

Mgr. Sandra Černá 

volunteer.studanka@gmail.com

Leták-Hledáme dobrovolníka!.png

Naši dobrovolníci

277706075_340522544805527_389488099994424085_n.jpg
İlknur Ayla Birinci
Dobrovolnice - Evropský sbor solidarity

Hi! I’m Ayla. I’m 27 years old. I live in Sakarya/Turkey with my family. I'm an architect. I completed Primary School and High School in my town. In 2019, I graduated and obtained a Bachelor's degree in Architecture from Istanbul Technical University. In the future, I want to continue my studies in The Department of Architecture. In general, I'm a hardworking person and I work regularly for my goals. In the during time, I have joined many social and educational activities that develop my communication skills so far, so I can easily adapt to teamwork. I'm interested in creativity and cultures. I think getting to know the world improves our imagination, so I want to learn about different cultures. Thanks to all my experiences, I realized it is valuable to share our knowledge with others, so I decided to participate in volunteering project in LBDK,z.s. I think, I can support to children’s peace and motivation. We can organize creative workshops and other events together, this will strengthen our friendship. I can talk about Turkish culture and language to children. I hope everything will be fine. Best wishes, İlknur Ayla Birinci

Ahoj! Jmemuji se Ayla Birinci. Je mi 27 let. Se svou rodinou žiji v Sakarya/Turecko. Jsem architekt. Základní školu a střední školu jsem dokončila v mém městě. V roce 2019 jsem absolvovala a získala Bakalářský titul v oboru architektury na Istanbulské technické univerzitě. V budoucnu chci pokračovat ve studiu na katedře architektury. Myslím, že jsem pracovitý člověk a snažím se dosáhnout své cíle. V průběhu času jsem se připojila k mnoha sociálním a vzdělávacím aktivitám, které rozvíjejí mé dosavadní komunikační schopnosti, takže se mohu snadno přizpůsobit týmové práce. Zajímám se o kreativitu a různé kultury. Myslím, že poznávat svět zlepšuje naši představivost, takže se chci dozvědět o různých kulturách. Díky všem mým zkušenostem, jsem si uvědomila, že je cenné sdílet naše znalosti s ostatními, a tak jsem se rozhodla podílet se na dobrovolnickém projektu v LBDK, z.s. Myslím, že mohu podpořit dětský klid a motivaci. Můžeme spolu pořádat tvořivé dílny a další akce, to bude posilovat naše přátelství. Ráda budu s dětmi mluvit o turecké kultuře a jazyce. Věřím, že mně čekají hezké zážitky. İlknur Ayla Birinci

(překlad Google)