top of page
logo ESC.png

Nabízí mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným. V rámci programu poskytuje mládeži a mládežnickým organizacím možnosti dobrovolnictví, stáží a pracovních míst a zapojení se do solidárních projektů.

Cíl programu

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti.  Zároveň nabízí příležitost získat nové  dovednosti a pracovní zkušenosti, které zlepší jejich postavení na trhu práce.

 

 

 

 

Koordinátor dobrovolníků:

Volunteer coordinator:

Mgr. Sandra Černá 

volunteer.studanka@gmail.com

Leták-Hledáme dobrovolníka!.png

Naši dobrovolníci

277706075_340522544805527_389488099994424085_n.jpg
İlknur Ayla Birinci
Dobrovolnice - Evropský sbor solidarity

Ayla působila v naší organizaci jako dobrovolník od dubna 2022 do listopadu 2022.

Ahoj! Jmemuji se Ayla Birinci. Je mi 27 let. Se svou rodinou žiji v Sakarya/Turecko. Jsem architekt. Základní školu a střední školu jsem dokončila v mém městě. V roce 2019 jsem absolvovala a získala Bakalářský titul v oboru architektury na Istanbulské technické univerzitě. V budoucnu chci pokračovat ve studiu na katedře architektury. Myslím, že jsem pracovitý člověk a snažím se dosáhnout své cíle. V průběhu času jsem se připojila k mnoha sociálním a vzdělávacím aktivitám, které rozvíjejí mé dosavadní komunikační schopnosti, takže se mohu snadno přizpůsobit týmové práce. Zajímám se o kreativitu a různé kultury. Myslím, že poznávat svět zlepšuje naši představivost, takže se chci dozvědět o různých kulturách. Díky všem mým zkušenostem, jsem si uvědomila, že je cenné sdílet naše znalosti s ostatními, a tak jsem se rozhodla podílet se na dobrovolnickém projektu v LBDK, z.s. Myslím, že mohu podpořit dětský klid a motivaci. Můžeme spolu pořádat tvořivé dílny a další akce, to bude posilovat naše přátelství. Ráda budu s dětmi mluvit o turecké kultuře a jazyce. Věřím, že mně čekají hezké zážitky. İlknur Ayla Birinci

(překlad Google)

PROJEKTY S AYLOU

7. 9. 2022

Today we worked on mapping.  We made a short tour from the bus stop to the forest.  We stopped at some points and tried to draw every detail we saw around us.  After completing the drawing, we went back to school and colored the map.  Everyone chose their own style and completed their painting.  With this study, they examined the environment better and noticed many details.

7. 9. 2022 Dnes jsme pracovali na mapování. Udělali jsme si krátkou prohlídku od autobusové zastávky do lesa. Na některých místech jsme se zastavili a snažili se nakreslit každý detail, který jsme kolem sebe viděli. Po dokončení kresby jsme se vrátili do školy a vybarvili mapu. Každý si vybral svůj styl a dokončil svůj obraz. Touto studií lépe prozkoumali prostředí a všimli si mnoha detailů.

(překladač Google)

21. 9. 2022

Today we had a short trip in the forest. We were trying to find mushrooms there. We took a short break in a special area where we built our houses from natural materials in the forest. We repaired parts of them that were damaged due to weather conditions. We had lots of mushrooms at the end of our trip. Then we went back to the playground and played a short game about numbers in Turkish. 

21. 9. 2022 Dnes jsme měli krátký výlet do lesa. Snažili jsme se tam najít houby. Udělali jsme si krátkou přestávku ve speciální oblasti, kde jsme si postavili domy z přírodních materiálů v lese. Opravili jsme jejich části poškozené vlivem povětrnostních vlivů. Na konci naší cesty jsme měli spoustu hub. Pak jsme se vrátili na hřiště a zahráli si krátkou hru o číslech v turečtině.

(překladač Google)

 

22. 9. 2022

Today we created teams for clothing design. Everyone chose the team name and concept. Together with the materials they brought from home, they designed clothes related to their concepts. Everyone gave ideas and supported each other. At the end of the work, they exhibited their designs along with the music.

22. 9. 2022 Dnes jsme vytvořili týmy pro oděvní design. Každý si vybral název týmu a koncept. Spolu s materiály, které si přinesli z domova, navrhli oblečení související s jejich koncepty. Všichni dávali nápady a vzájemně se podporovali. Na konci práce vystavili své návrhy spolu s hudbou.

 

 

26. 9. 2022

Today, We had a workshop belonging to ARTER for kids. "What Dreams of a Sleeping Cat?". Firstly, They watched a short film about the community of cats by Annika Erikson. Then, everyone imagined a sleeping cat has a dream, and prepared a storyboard about it. They shared stories with friends. 

26. 9. 2022 Dnes jsme měli workshop pro děti ARTER. "Jaké sny spící kočka?". Nejprve zhlédli krátký film o komunitě koček od Anniky Eriksonové. Pak si každý představil, že spící kočka má sen, a připravili o tom scénář. Sdíleli příběhy s přáteli.

(překladač Google)

 

1664533511376.jpg
1663918724931.jpg
projekt2.jpg
308487509_6163328040349630_8709199883161081445_n.jpg
projekt1.jpg
1664533511068.jpg
1663918740930.jpg

24. 10. 2022

Today, we made a collage about our feelings related with photography which is selected by ourselves. 

24. 10. 2022

Dnes děti udělaly koláž z obrázků, které si vybraly, o pocitech spojených s obrázky. 

IMG_20221024_150604.jpg
IMG_20221024_150552.jpg
IMG_20221024_151229.jpg
IMG_20221024_144155.jpg
IMG_20221024_150237.jpg
IMG_20221024_144146.jpg
308451296_6163326840349750_2485777522662975618_n.jpg
Screenshot_20221129-142150.jpg

Emile Chevalier
Dobrovolník - Evropský sbor solidarity

Lucile.jpg

Lucile Landais
Dobrovolnice - Evropský sbor solidarity

Ahoj, jmenuji se Emile, je mi 24 let a jsem z Paříže ve Francii.

Rád chodím do kina, mám rád hudbu, historii, stolní hry, výtvarné umění a, kreativní aktivity. Několikrát jsem v životě cestoval, ale ne na pozici evropského dobrovolníka.

 

Ahoj! Jmenuji se Lucile. Pocházím z Francie a nastupuji do Studánky na téměř rok jako dobrovolník. Protože mě velmi zajímá přírodní procesy a lidské interakce, vystudovala jsem psychologii a environmentální vědy. Poté jsem absolvovala magisterské studium ve vědeckém zprostředkování na Univerzitě v Bordeaux ve Francii, většinou jsem pracovala jako environmentální pedagog s širokou veřejností, dětmi i dospělými. Mnoho let se také věnuji hudbě a výtvarnému umění, jako je malba a kresba. Kromě toho ráda cvičím jógu a chodím na turistiku. Cítím vděčnost za tuto příležitost strávit čas ve Studánce a jsem velmi nadšená dozvědět se více o pedagogice, dětech a české kultuře.

bottom of page