logo ESC.png

Nabízí mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným. V rámci programu poskytuje mládeži a mládežnickým organizacím možnosti dobrovolnictví, stáží a pracovních míst a zapojení se do solidárních projektů.

Cíl programu

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti.  Zároveň nabízí příležitost získat nové  dovednosti a pracovní zkušenosti, které zlepší jejich postavení na trhu práce.

 

 

 

 

Koordinátorka dobrovolníků

Volunteer coordinator:

Hana Rašková

volunteer.studanka@gmail.com

+420 730 922 674

Leták-Hledáme dobrovolníka!.png