top of page

Komunitní centrum v Trubské

20220407_135031 (1).jpg

Cílové skupiny: Osoby ohrožené sociálním vyloučením, Osoby se zdravotním postižením, Osoby sociálně vyloučené

Projekt řeší absenci zařízení, ve kterém se můžou setkávat členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Předmětem realizace je tedy vybudování komunitního centra v obci Trubská prostřednictvím stavebních úprav stávajícího nebytového objektu občanské vybavenosti. V rámci komunitního centra budou různým cílovým skupinám poskytovány 3 druhy sociálních služeb.

kontakt: kctrubska@gmail.com

www: https://kctrubska.wixsite.com/my-site

Komunitní centrum slavnostně zahájilo svůj provoz 2. října 2022 

176cs_1.jpg
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page