LESNÍ ŠKOLA STUDÁNKA

domškolácka skupina pro I.stupeň ZŠ

Jsme škola přátelská dětem a přírodě. Všem lidem napříč různým kulturám a planetě.

Učíme hrou. Proto učíme matematiku Hejného metodou, která je postavená na hravosti dětí a jejich přirozené schopnosti logického myšlení.

Vnímáme každé dítě jako originál se svými vlastními silnými a slabšími stránkami a na jejich základě jsme připraveni motivovat a vysvětlovat učivo individuálně.

Jsme škola, která je otevřená různosti, metody v učení nevyjímaje. Proto se nebráníme například kombinaci genetické a analyticko-syntetické metody v psaní a čtení.

Většinu času trávíme venku v přírodě, která nás otužuje, inspiruje, učí a harmonizuje.

 

Příroda je naší učitelkou ne jenom když probíráme témata prvouky, ale i v hudební výchově, v rozvoji výtvarného umění, v češtině, matematice i angličtině.

Všechny předměty vyučujeme mimo časové bloky, napříč celým dopolednem, propojené v jeden mezipředmětový celek.

Podle hesla v zdravém těle, zdravý duch tužíme tělo i mysl pobytem a organizovaným ale i naprosto volným a spontánním pohybem v přírodě.

Důsledně děti seznamujeme i s morálními hodnotami, které upevňujeme napříč celým učivem, zejména v souvislosti s týdenními tematickými celky.

DĚTI v lesní škole STUDÁNKA

 • poznávaJí svět kolem sebe ve své báječné složitosti originálními způsoby a radostí z objevování

 • zvládají kromě čtení a psaní i čtení s porozuměním a kritickým uvažováním

 •  

 • hledají vlastní řešení v matematických i životních úkolech

 •  

 • vnímají jinakost jako pozitivní hodnotu - umí jí poznat a ocenit

 •  

 • umějí naslouchat druhým a samotné se umí projevit, argumentovat a nacházet společné řešení

 •  

 • vyrůstají v rovnováze s ostatními dětmi i s přírodou - v sobě i kolem sebe

 •  

 • jsou šťastným a odpovědným dítkem s respektem k sobě stejně jako k druhým

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
První_skola