Jak se v lese učíme číst psát a počítat?

Dnešní příběh je o tom, jak se v lese můžeme věnovat nácviku psaní, čtení i počítání, jak plnohodnotně děti dokáží využít prostředí přírody a bez nutnosti sezení v lavici a bez časového omezení od zvonění ke zvonění. Pozoruji, že máme ve skupině děti, které naprosto spontánně vplynou do procesu defacto samoučení, protože já jako průvodce jen dodávám potřebné podněty, když je to třeba. Takové děti se většinou naučí číst psát, počítat nějak samy většinou během krátkého několikadenního intenzivního rozvoje v momentě, ke kterému v životě přirozeně dospějí. A také jsou s námi děti, které procesem učení potřebují provádět. Ale v obou případech je lesní škola zkušeností, která jim podle mě prospívá. Ti, co jsou napřed, protože už prodělali ten svůj evoluční skok a umí najednou číst, psát i počítat, se mohou věnovat kreativnějším činnostem, které rozvíjí dál jejich schopnosti v širším tematickém kontextu. V malém počtu si můžeme dovolit individuální přístup a proto i děti, které potřebují provádět intenzivněji, mohou zažívat v naší lesní škole pocit naplnění a úspěchu díky přizpůsobení jejich tempu bez nutnosti nátlaku, věnování se oobjemově více nácvikům. V určité fázi se pak schopnost ovládat trirvium (čtení, psaní, počty) u obou typů sjednotí. A trivium se stane jen nástrojem pro získávání informací o předmětu zkoumání - tedy toho, co přirozeně přitahuje jejich zájem.

Naše školní lavice

S výhledem na Hudlice, Krušnou horu a Lísek. Podzimní kopce.

Naše tabule

Je oblíbená, takže s námi chodí i do lesa.

Naše hodina a dvacet minut matematiky sčítání a porovnávání

Sčítáme pomocí šišek a bukových listů a dřevěných špalíčků s čísly. Pak zapisujeme na tabuli. každý si vybere číslo a nasbírá počet šišek nebo lístků nebo klacíku, který mu odpovídá. A pak ve dvojicích dávají dohromady své úlovky a hledají číslo, které se rovná výsledku. Stázka a Jáchym si nějak zázračně vybrali vždy kombinaci čísel, kdy výsledek nakonec ve všech případech vyšel 11.

Naše psaní písmen

Psaní křídou je populární zvlášť u nás v lesní škole. Všichni chtějí být u tabule a všichni chtějí psát. Ale zjistili jsme, že dřevo je také dobrý materiál.

Naše sestavování abecedy hmatem

Abeceda z přírodnin nám bude sloužit pořád. Pověsíme si jí na terasu a když si někdo nebude jistý, může se kdykoli podívat. Navíc to sestavování každého písmene, ta práce s usazením klacíků, zrnek kukuřice či šípků - to je skutečně prořžtá abeceda.

Náš počítač

A v mezičase si Jáchym vyrobil i počítač s klávesnicí, kde si aktivně ještě zopakoval celou abecedu.

A ještě čísla při měření, a řezání pilou...


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Zatím žádné tagy
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now