top of page

 

Naše týdny

 

24.4 - 28.4

V pondělí jsme se s dětmi přivítali v Brdatkách legendou o sv.Jiří a zapřemýšleli, co to znamená a proč se říká, že na sv.Jiří vylézají hadi a štíři. A co jiného ještě vylézá? Různý hmyz. Zamysleli jsme se, kolik mívá beruška teček (a která) a každý řekl, co je jeho oblíbený hmyz. Hemžilo se to mravenci, beruškami, motýli a objevila se i vážka. Odpoledne jsme se po odpočinku už jenom

vystrojili ven, chvíli si hráli a pak zkratkou k rodičům. Úterý po svačince u hrušky Janka K. nakreslila veliké hady zatočené ve spirále, nebo rovné užovky. Děti si pak trénovali spirály a taky klikatici jakou má užovka na zádech. Ve středu jsme šli hned k jurtě ledový déžď a chladné počasí nám stále moc nedovilí su užít krásně zazelenalý les. U jurty jsme nainstalovali plechový sud pod okap a hned bylo o mokrou zábavu postaráno. Po chvíli jsme se však všichni sešli v jurtě se ohřát u kamen a aby nám čas do oběda utekl, trénovali jsme jazýčky zvuky hmyzu a každý se pokusil obkreslit zakrouceného hada jedním tahem. Povedlo se to úplně všem. Taky jsme si povídali co je to pranostika a říkali si nějaké k Sv.Jiřímu a učili se básničku. Petr zatím ztloukal hmyzí domečky a pak mu děti pomáhali vyrábět zadní stěnu promotaným provázkem, a když bude hezky a sucho domečky se zaplní různymi kousky dřeva, kamínku, tehel, kde se bude snad dobře bydlet všem malým tvorečkům. Společně s Jozífkovcami jsme se pustili ještě do vyrábění berušky sedmitečné, Meda se však například rozhodla, že to bude beruška s mnoha mnoha tečkami, Tomášek zase chtěl jedovatou berušku s osmi tečkami. Všichni předtím trpělivě vystřihávali kruh na berušku a byli moc pilní. Odpoledne jsme chvilku sestavovali obrazce ze semen fazolí a dýní a pak si děti kreslily nebo vyplňovaly předškolácké sešity. K tomu nám Peter zahrál několik písniček na flétnu, kde chtěl, přidal se se zpěvem.

Ve čtvrtek jsme šli k zadnímu pařezu zkontrolovat past na obra. Po cestě se z dětí stala “smečí vlčka”, jak to nazval Otakárek, a z dětí divocí levharti, jaguáři a paviáni. Co krok to útok nějaké šelmy, že málem obě Jany nedošly ani na svačinu. U pařezu Jáchym připravoval dřevo na odnešení k jurtě, Anežka S. a Helenka stavěly domeček, Anička, Tomášek a Anežka K. zkoušeli stromovou houpačku a seskoky na cestu. Otakárek a Anetka si udělali s Janinou pomocí z větví překážku, kterou s rozběhem přeskakovali. Máťa, Daník a Tomášek zase využili kořeny pařezu jako dráhy pro automobilové závody. Jáchym ve svém plánu odnést větve k jurtě vytrval a s pomocí Aničky se mu to podařilo. Díky tomu jsme si všichni mohli vyzkoušet řezání pilami.

V pátek ještě před kroužkem Honza vytáhl skládací rýč a celodenní program byl zajištěn. Nejdříve jsme si řekli pravidla pro zacházení s rýčem a pak už Máťa a Jáchym hledali vhodný terén pro rýpání do země. Po cestě k jurtě se Tomášek zabýval stvořením Přírody a z Jáchyma a Otakárka se na chvíli opět stali jaguáři, co číhají na stromě. Po svačině u maringotky jsme se vydali nasbírat materiál na hmyzí domečky. V lese se z kluků na chvilku stali drakobijci a z holek pečovatelky o skřítkovský domeček. Když jsme nasbírali šišky a klacíky, vydali jsme se po Stezce ticha zpátky k jurtě. Všechny děti nejvíc zajímal sud s vodou. Podle toho i odpoledne vypadali, protože po odpočívání když šli ven, tak sud s vodou byl tím největším lákadlem. Vysvětlování ani rázné domluvy nepomáhaly. Když už někdo zůstal trošku suchý, tak jsme mokrý den dokončili na parkovišti, kde do kaluže skočil i Tobík, který měl jen pohorky :)

 

17.4 - 21.4

V úterý jsme si povídali o Malém princi a jeho planetě a po odpočinku každý svoji planetu nakreslil. Anežka S. s Elinkou měli planetu plnou domečků a postaviček, Anežka K. se Stázkou měli planety barevné jak velikonoční kraslice, na Daníkově planetě padaly kroupy a u Tomáška hořelo. Když byly planety dotvořeny, přišel vesmírný uragán a přinesl na všechny planety spoustu odpadků, které děti třídily do barevných kontejnerů. Meda krásně srovnala oblečení do bílého kontejneru a Helenka zaplnila sběrný dvůr. Při uklízení nám ještě Peter, Tobík a Meda zahráli na hudební nástroje a šli jsme domů.

Ve středu děti už před obědem tvořili planetu a různá počasí, takže někomu svítilo hodně slunce, někdo měl vatové mraky a někomu se sypaly rýžové kroupy. Jáchym vybarvil celou planetu tmavě modrou barvou. Čtvrtek ráno jsme nadšeně sbírali odpadky kolem rybníka v Brdatkách. Pytle se nám rychle plnili odpadky z cigaret, plechovkami, plastovými obaly, a například Jáchymek našel taky zlomenou berli, Stázka zase kusy oblečení. Nasvačili jsme se u rozkvetlé hrušky a před obědem jsme s Jankou K. třídili odpad z obrázku podle toho, co kam patří a učili jaká barva kontejneru je pro plasty, papír a třeba i kov. Moc nás to bavilo.
V pátek jsme navštívili centrum města, kde byly připraveny aktivity pro děti ke Dni Země.
Nejzajímavější byla samozřejmě skákací konev (hrad), ale děti viděly naživo orla skalního a vyzkoušely si hod na cíl v podobě tříděných kontejnerů a někteří i slalom s popelnicí aneb jak těžké je být popelářem. Dozvěděli jsme se, proč nechávat mláďata zvířat na místě kde jsme je našli, a také zajímavosti o dravcích, kteří se používají na letištích proti vrabcům.

Pak jsme se přesunuli do jurty, kde jsme si dali oběd, odpočinuli jsme si a děti strávili odpoledne venku a nejvíc je zaujmul sud na vodu. S Lenkou jsme si zazpívali a šli jsme :)

 

10.4 - 12.4

V pondělí jsme si užili oběd i odpočinek venku na sluníčku. Odpoledne jsme bubnovali na šamanský buben a hráli si kolem jurty. A protože si tento týden povídáme o mláďátkách, prohlíželi jsme si knížku o zvířatech z farmy, pouštěli si jejich hlasy a pojmenovávali celou zvířecí rodinu. Nejvíce si knížku užíval Tobík, který pořád zkoušel jednotlivé zvuky.

V úterý jsme si před svačinou hráli škatulata batulata a zkoušeli zvířecí zvuky. Na stromě jsme objevili švihadlo a hnízdo. Před obědem jsme malovali na keramické výtvory, které jsme asi před měsícem tvořili v Domově seniorů. Nakonec všichni skončili celí pomalovaní.

Ve středu jsme svačili až u maringotky, aby na nás tolik nepršelo. Pak Petra napadlo, vydat se hledat obra. Na obra, který nám ukradl malou židličku, jsme políčili past. Anička s Otakárkem, Máťou a Adélkou vyhrabali díru na obra a Jáchym, Stázka a Anežka zatím s Petrem stavili tee-pee. Před obědem si děti už v jurtě vytvořily beránky tak, že nalepovali nastříhanou vlnu na papírovou šablonu. Helenka vařila z květů polévku a Meda jí pomáhala.

 

3.4 - 7.4

V pondělí odpoledne jsme zkoušeli písničky ke slavnosti, bečeli jako ovečky(trénink do divadla) a odpoledne si hráli venku v blátě.

V úterý jsme vyrazili hned k jurtě, kde jsme si po svačince zazpívali písničky k Jarní slavnosti. Venku Jana K. s dětmi sázela osení, Adélka nosila vodu na zalévání, Otakárek s Daníkem stavěli závoru před vrbičkovým domkem a Helenka s Tobíkem vařili z popela nějakou dobrůtky. Před obědem jsme si ještě zahráli divadlo o naší zázračné studánce a pak už hurá na výbornou polévku.

Ve středu odpoledne jsme malovali souhvězdí podle příběhu o medvědovi brýlatém, který nám Petr přečetl. Anežka s Barborkou namalovali krásnou hvězdu s diamanty a spirálami jako galaxie, Jáchym se neudržel a na jeho obrázku vznikl další rychlovlak a Meda namalovala krásně promyšlenou čmáranici s drátem. Před odchodem jsme dali Petrovi a Tobíkovi ještě příležitost vyzkoušet si roli žebráka, kterou budou kluci na Slavnosti hrát.

Ve čtvrtek jsme se šli schovat před větrem na lesní cestu pod naši louku a pak kdo chtěl, mohl se jít ohřát do jurty, kde bylo krásně teplíčko. Jana K pak sázela s dětmi semínka do školkového záhonku, Sandra vázala hnízda a Jana S. vyráběla vílu Ostaru, při které jí Matěj M. a Anežka K. pomáhali řezat klacky, nosit seno a Ostaru obléknout. V pátek jsme vázazali fáborky na stezku úkolů na sobotní slavnost a odpoledne jsme trénovali písničky s Lenkou a s kytarou.

 

27.3 - 31.3

V pondělí ráno jsme se vypravili k vysílači, kde se z jara chodíme vyhřívat na sluníčko a hrát si. Dodo s Daníkem si hned začali stavět plavidlo, v lese si našli vesla a pluli tak dlouze, že se ani nestihli připojit k povídání o zázračné studánce. Na oběd se zvesela utíkalo k lavičce na žlutý a váleli se sudy až skoro k jurtě. Po obědě se hrálo divadlo o Sněhurce a Šípkové Růžence. Hned po odpočinku jsme se sbalili a usídlili se venku u maringotky na sluníčku. Pod vrbami u studánky jsme zkoušeli, které věci se potopí pod vodu a které zůstanou plavat na vodě. Daník pak přinesl červenou hadici a my jsme dělali vodopád, resp tobogán.

V úterý jsme si v ráno povídali, kde najdeme vodu. U vysílače jsme se vyhřívali na slunci, lezli po stromech, svačili, hráli si a zpívali písničky na Jarní slavnost. Nad jurtou jsme potkali Montessori školku z Berouna, která si na louce vyráběla Moranu. Kopec od lavičky někdo skoulel sudy dolů, někdo seběhl jako blesk. Před obědem se u jurty hrálo divadlo o Červené Karkulce a Šípkové Růžence a Tomášek (princ) dal pusu Stázince (Růženka). Odpoledne si děti hrály u studánky a pak jsme houbičkami namočenými do modré barvy dvě studánky vytvořili na papír.

Ve středu ráno se k nám připojili i Jozífkovci, svačili a zpívali jsme si u vysílače a pak přes kouzelnou bránu, která do lesa pustí jenom toho, kdo se promění podle rýmování svého jména na někoho jiného, jsme utíkali až k zázemí. Katka pak dělala s dětmi krásné malování s provázky, což každého nadchlo a na svůj výtvor byli všichni pyšní. Odpoledne jsme pracovali s předškoláckými sešity a tvořili studánky ze šátků, šípků a šišek. Jáchym s Anežkou a Ennou vytvořili léčivou studánku se šípky, které pomáhají v zimě, Tomášek s otakárkem zasypali svoji studánku spoustou šišek a Meda jim doprostřed půjčila květinu od svojí maminky. Od maringotky pak děti pozorovaly traktor, který brázdil všechny louky kolem nás a před odchodem jsme si stihli zahrát divadlo o zázračné studánce nad Berounem. Ve čtvrtek jsme si vyšli hned k lavičce po žlutý a svačili a hráli si na louce. Zpívali písničky o studánce a před obědem ještě pilně zalívali náš vrbový domeček a semínka ve skořápkách. Odpoledne jsme si skoro všichni pospali, a tak jsme se stihli akorát nasvačit a jít za rodiči.

V pátek jsme si hráli na stromech a v domečku u vysílače. Také jsme zkoušeli, jak nás stromy vylaďují a proč je dobré se jich co nejvíce dotýkat. Pak nás překvapil pán, co přišel s padákem skočit z kopce dolů, tak jsme ho hned vyzpovídali, jak se lítá. Louku pod lavičkou jsme skouleli dolů a nikomu se nemotala hlava. U jurty jsme si užívali sluníčka, opalovali se a vařili z popela a studánkové vody oběd, předkrmy a zákusky. Skutečný oběd jsme udělali jako piknik venku u maringotky. Následoval polední klid na terase maringotky. Po odpočinku vytáhl Honza mandaly a děti si je vybarvovaly.

20.3. - 24.3

Tento týden se loučíme definitivně se zimou, a tak jsme si v ranním kroužku povídali o Moraně a o tom, jak poznáme, že už není zima. Dopoledne jsme si hráli u pařezu a po cestě k jurtě sbírali materiál na náhrdelník pro Moranu. Za maringotkou pak Helenka, Stázka a Vašík navlékali kúry, žaludové čepičky a šípky na náhrdelník, Tobík stříhal březovou kúru na menší kousky, Anežka s Otakárkem řezali s pilou a Jáchym pracoval na novém domečku za maringotkou. S Anežkou pak vařili v domečku a řešili, proč když si objednají vývar a palačinky, nakonec snědí jen palačinky. Odpoledne jsme suchými pastely kreslili, jak odlétají vrány, kvetou podléšky a petrklíče a mezitím teče několik potůčků. Před odchodem jsme si pak ještě zabubnovali na šamanský buben, aby čáp už přeletěl to moře.

V úterý dopoledne jsme si říkali  s čím starým by jsme se rozloučili, aby mohlo přijít to nové. Pak jsme se pomalu vybrali k jurtě, protože zima se nám připomínala chladným počasím.  odpoledne jsme nejdříve kreslili Moranu a venku ji pak vyráběli ze sena a starého prostěradla. Stázka, Anežka a Helenka si pak vyrobily každá ještě jednu malou domů.

Ve středu ráno se k nám přidali maminky a děti, které přišli na Jozífka. Museli jsme rychle do jurty, protože zima se nám dnes připomněla ještě víc větrem a  deštěm. Dopoledne jsme si však užili aktivní meditací s Petrem, která skončila zimním spánkem medvědů a potom jsme prstíky roztírali strouhané křídové barvy po velikým papíru a vytvářeli šedivé oblaky, puntíkovali déžď, pak sluníčko a všechno jsme překryli krásnou barevnou duhou.  Po odpočinku jsme trénovali naše jazýčky na písmenku S a skládali origami - sněženku, kterou jsme nalepili na papír. Ve čtvrtek už bylo počasí i trošku jarní, šli jsme přes roklinku a hledali kočičky, aby jsme si je mohli vzít domů jako symbol jara. Protože nepršelo, tak jsme se konečně mohli rozloučit s Moranou a zahnat zimu pryč.U ohýnku se nám moc líbilo, především Helenka ho potřebovala rozhrabávat i s Otakárkem, Dodík si zase na něm vařil kameny, které mu pak pěkně ťukali, protože byli uvařené, jak sdělil. Před obědem jsme ještě stihli zasadit semínka přání do skořábek vajíček a snad nám semínka vyrostou, tak jako přáníčka ukryté v nich. Odpoledne jsme spali kromě Jonáška, Dodíka a Tomáška úplně všichni a tak jsme stihli už jenom svačinku a rychle k rybníku. V pátek jsme přivítali novou průvodkyni Baru s dcerou Amálkou a vydali se hned k jurtě. Cestou děti Báře vyprávěli jaká máme pravidla a co v lese děláme. Po svačině jsme vyrazili ke kapličce po vrbové proutí na vrbový domeček, Proutí jsme dostali od maminky Majky, která k nám chodí do Jozífka se svým chlapečkem. Po odpočinku jsme malovali, zpívali s  Lenkou a uklízeli pod maringotkou. Základy vrbového domečku se už zasadili na sobotní brigádě. Tak snad nám vyroste.

 

 

 

 


 

 

 

Týden po týdnu 16/17

 

Týden po týdnu 15/16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page